Internet

Test pristup Euromonitor International potrošačkoj bazi podataka

Euromonitor International je vodeći svetski dobavljač sistematskih podataka o globalnom potrošačkom tržištu i prisutan je na međunarodnom tržištu tokom poslednjih 40 godina. Ove nagrađivane baze podataka predstavljaju idealno polazište za ispitivanje:

  • međunarodnog tržišta,
  • država,
  • potrošača u pojedinim državama

Euromonitor International je stvorio baze podataka poštujući potrebe akademskih institucija kojima su neophodne informacije o mnogim državama i brojnim tržištima.

PROBNI PRISTUP BAZI PODATAKA EUROMONITOR INTERNATIONAL
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
od 15. novembra do 15. decembra 2011.

Euromonitor International pruža:

  • ™ Statistike država i na njima zasnovane statistike o načinu života.
  • ™ Vodeće trendove prema podacima o tržištu i predviđanje kretanja za
  • stotine proizvoda bazirane na višestrukim izveštajima sa strateškog
  • tržišta.
  • ™ Profile i rangiranje vodećih proizvođača na tržištu.
  • ™ Profile vodećih kompanija i strategije uspeha.
  • ™ Informacione resurse neophodne za razvoj preduzeća.

Leave a Reply