Internet

Toshiba Cloud Client Manager

Kompanija Toshiba Evropa GmbH danas je najavila Toshiba Cloud Client Manager (TCCM) – klaud servis koji kompanijama omogućava da jednostavno upravljaju krajnjim na daljinu zahvaljujući funkcijama koje garantuju njihovu efikasnost i usklađenost. Korišćenjem standardnog internet pretraživača, administratori mogu da nadgledaju i kontrolišu IT uređaje onlajn, u realnom vremenu, bez potrebe za ulaganjem u servere i posebne softvere za upravljanje. TCCM će biti predstavljen na Gartner simpozijumu ITXPO 2013.

toshiba-logo

Uz podršku proizvodnim i operativnim sistemima, višestrukim uređajima se upravlja jednostavno, bez obzira na platformu, operativni sistem ili potrebe korisnika. Ovaj servis ne samo da unapređuje efikasnost organizacije i brzinu rada, već povećava i produktivnost jer korisnici mogu lako da pristupaju podacima i aplikacijama preko personalnih računara, laptopa, smart telefona i tableta.

TCCM automatizuje sisteme administracije i podrške kojima bi se inače upravljalo manuelno. Za korisnika, ovo znači brže upravljanje uređajima preko jednog intuitivnog grafičkog interfejsa kome se može pristupiti onlajn – sve to u okviru arhitekture koja brzo i jednostavno obavlja zadatke.

TCCM takođe nudi rešenja za upravljanje pečevima i potrošnjom struje i praćenje HDD stanja.

Relevatno ažuriranje i kraće vreme pečovanja

S obzirom da pečeve obezbeđuju distributeri softvera, funkcija upravljanja pečevima automatski prepoznaje koji od njih su potrebni za svaki uređaj u okviru više operativnih sistema i aplikacija. Time se obezbeđuje ažuriranje samo najrelevantnijih podataka, čime se vreme pečovanja znatno skraćuje – tako da svi su krajnji uređaji u okviru firme bezbedni i sigurni. U pitanju je viši nivo vidljivosti koja može znatno da smanji rizik i složenost samog procesa.

Smanjenje potrošnje struje

Funkcija upravljanja potrošnjom struje služi da se prikupljaju informacije o potrošnji energije na nivou celog dana, sata ili čak na svaka dva sata – kao i o nivou emisije ugljen-dioksida. Na osnovu plana potrošnje i Power Peak podešavanjima, takođe mogu da se prate podešavanja potrošnje, što omogućava inteligentno balansiranje između glavnog napajanja i napajanja baterije. Na osnovu nivoa potrošnje, administrator može da kontroliše manju potrošnju u okviru cele firme – zabranom menjanja podešavanja potrošnje od strane korsinika, primenom odgovarajućeg podešavanja i korišćenjem softvera za uštedu struje za svaki krajnji uređaj.

Minimalan gubitak podataka

I za velike za male firme veliki problem nastaje kada integrisani HDD ,,padne’’ pre nego što se sačuvaju najvažniji podaci. Praćenje HDD stanja je rešenje koje unapred upozorava na ovakvu mogućnost, tako da podaci mogu da vreme da se zaštite. Primenom originalnog algoritma koji je Toshiba razvila na osnovu analize velikih podataka u klaudu, potencijalni defekti su kompjuterizovani, tako da kompanije mogu da reaguju i sačuvaju podatke ili zamene problematičan HDD u okviru plana efikasnog poslovanja.

Podrška za mobilne uređaje i upravljanje imovinom

Toshiba takođe najavljuje Mobile Device Manager (MDM) modul. Ovaj modul će biti dostupan za TCCM tokom 2014. godine kao plug-in za postojeći sistem upravljanja krajnjim uređajima, Toshiba Smart Client Manager (TSCM), TSCM2.0., koji je takođe najavljen danas-Podešen za 250.000 krajnjih tačaka po serveru, TSCM 2.0 je jedinstvena platforma za upravljanje koja IT administratorima pomaže u kontroli krajnjih uređaja. Zahvaljujući brojnim novim karakteristikama, firme mogu da primene ovo Toshibino rešenje za krajnje uređaje na licu mesta.

Dalja unapređenja će omogućiti donošenje preciznih odluka u vezi sa hardverom i softverom. Upravljanje IT uređajima je važan deo strategije svake organizacije. Uz TCCM, administrator može da koristi ekran za upravljanje da vidi celi listu uređaja širom organizacije a potom da klikne na jedan od njih radi detaljnijih informacija o stanju.

 

Funkcija upravljanja softverom takođe podrazumeva korisne liste o različitim vrstama softvera na svim krajnjim uređajima. Prikupljanjem podataka i na hardveru koji se koristi i na softveru instaliranom na svakom uređaju, korisnici imaju sve što im je potrebno da donose informisane odluke o kupovini IT opreme i raspoređivanju resursa.

S obzirom da mnogo zaposlenih koristi smart telefone i tablete, upravljanje mobilnim uređajima takođe postaje sve važnije. Toshibina funkcija upravljanja mobilnim uređajima ( MDM) može da se primeni na uređajima raznih distributera i operativnih sistema/platformi i omogućava organizacijama da upravljaju mobilnim uređajima kreiranjem dozvola, podataka i aplikacija za korisnički profil primenom bezbedonosnih mera kao što su lozinka, šifriranje, zaključavanje uređaja i brisanje podataka.

Ove funkcije takođe mogu da se primene i na poslovnim aplikacijama na sopstvenom uređaju korisnika, čime se podstiče praksa korišćenja sopstvenih uređaja na poslu.

TCCM i TSCM 2.0 će biti dostupni u Evropi tokom prvog kvartala 2014. godine.

Leave a Reply