Internet

Traženi finansijski i komercijalni direktori

I pored finansijske krize, septembar i oktobar  2008. godine su za sajt poslovi.infostud.com bili generalno povoljni jer je zabeleženo povećanje broja oglasa u odnosu na prethodne mesece. Srbija je u tom periodu bila u povoljnijem položaju u odnosu na tržišta drugih država regiona, centralne i zapadne Evrope, koja su već u septembru i oktobru zabeležila osetniji pad zapošljavanja.

U novembru je međutim došlo do zastoja u zapošljavanju, ali ne i u svim firmama i u svim oblastima rada podjednako. Veći poslovni sistemi i banke (Telenor, Delta Maxi, ProCredit banka, Formal Ideale…) su nastavile da primaju nove zaposlene, a u novembru je čak povećan broj oglasa za posao u oblasi menadžmenta i konsaltinga. Dakle, osobe za više pozicije, poput finansijskih i komercijalnih direktora su i dalje vrlo traženi.

Sa druge strane, u nekim oblastima rada, broj oglasa za posao je ostao nepromenjen u odnosu na ranije mesece, i to u medicini, ljudskim resursima, tehnologiji i metalurgiji, na poslovima vezanim za jezike i književnost… Procentualno, veći pad broja oglasa za posao u novembru je zabeležen u oblastima prava, IT-a i telekomunikacija, građevine i arhitekture, turizma, dizajna i umetnosti…

Sa druge strane, i ljudi koji traže posao su počeli još ozbiljnije da shvataju taj proces, tako da je u poslednjem kvartalu zabeleženo 50% porasta u broju mesečno postavljenih biografija u Infostudovu bazu, u odnosu na prosek prethodnih meseci.

Leave a Reply