E-servisi · Internet

Trgovina preko Interneta pomaže kineskim studentima u prikupljanju praktičnog iskustva

(CRI) Poslednjih godina u Kini, teško zapošljavanje svršenih studenata izaziva veliku zabrinutost. Zbog nedostatka iskustva oni koji su tek stekli fakultetsku diplomu, suočavaju se sa teškoćama na tržištu zapošljavanja. Upravo zbog toga, Fakultet za finansije Hepei koji se nalazi u gradu Baoding, pokušava da studente još tokom studiranja obučava trgovini preko interneta, kako bi stekli praktično iskustvo. Neki studeniti su već pre diplomiranja obavili trgovinu za pojedine firme u vrednosti od 2 miliona kineskih juana. Danas dolazimo na Fakultet za finansije Hepei, kako bismo se upoznali sa studenitima koji praksu stiču preko Interneta.

Studenitma prve godine smo odredili zadatak da do kraja studija obave trgovinu u vrednosti od najmanje milion juana, za studente viših škola ta suma je fiksirana na 500 hiljada juana, objašnjava Džang Mingje, profesor poslovno- trgovinskog odseka fakulteta. U februaru ove godine radi prakse preko Interneta, studenati elektronske trgovine su pod pokroviteljstvom profesora Džang Mingjea i uz tehničku podršku poznatog kineskog sajta Alibaba.com, stvorili bazu podataka Fakulteta za finansije Hepei.

Preko nje studenti obavljaju narudžbine za firme. Govoreći o ideji za stvaranje internet baze, profesor Džang Mingje je rekao novinarima:
“Trgovina preko Interneta studenitima našeg fakulteta je pružila mogućnost zapošljavanja u firmama. Oni preko Interneta traže klijente i narudžbine, što omogućava obavljanje posla svuda gde je mreža dostupna. Tako smo stvorili bazu za trgovinu preko Interneta.”

U stvari, studenit sa odseka elektronske trgovine Finansijskog fakulteta Hepei od 2002. godine obavljaju praksu trgovine preko Interneta. Pre dve godine naša labaratorija za trgovinu preko Interneta je počela saradnju sa sajtom Alibaba. com i pomogla nekim malim i srednjim privatnim firmama u rešavanju problema nedostatka odgovarajućih kadrova. U novembru 2007. godine student Džai Cui koji tada još nije bio završio fakultet, zbog svojih dobrih sposobnosti angažovan je u jednoj tekstilnoj firmi u gradu Baoding za stvaranje medjunardonog tržišta proizvoda od frotira i perškira. Za samo godinu dana, do 2008, Džai Cui je ostvario spoljno trgovinske narudžbine u vrednosti od 2 miliona kineskih juana, ili 10 odsto godišnje vrednosti poslovanja te firme.

Novinar je zajedno sa profesorom Džang Mingjeom ušao u jednu običnu sobu. To je sedište baze za trgovinu preko Interneta Fakulteta Hepei. Na ulazu u sobu su na policama izloženi serijski proizvodi kojima se trguje: peškiri, umetnički leptiri, cveće i čajevi. U sobi desetine studenata ispred kompjutera strpljivo rade, oni su „studenti trgovci” baze za praksu u trgovini, preko Interneta.

Studenti su, po grupama, podeljeni prema firmama kojima pružaju servis. Svaka grupa ima oko deset članova koji su dežurni kada nemaju predavanja. Na portalu za elektronsku trgovinu klijent vidi samo jedan račun, ali njega može da opslužuje jedan , nekoliko ili pak desetine ljudi.

Džang Li je studentkinja druge godine na odseku poslovnog engleskog jezika i ona je student trgovac. Ona obično otvori sajt kompanije Alibaba, otvori račun i na engleskom odgovara na pitanja koja postavljaju klijenti. Džang Li je rekla :

Obično koristimo sjat kompanije Alibaba na engleskom jeziku. Svakong dana objavljujemo informacije o našim proizvodima. Kada vide te informacije klijenti nam šalju podatke o narudžbini. Sledi moj „odgovor” i cenovnik. Ako to odgovara njihovom zahtevu kontaktiraju s nama, zatim detaljno razgovaramo.

Samo za dva meseca otkako radi na bazi za internet trgovinsku praksu, Džang Li je potpisala dve medjunarodne narudžbine u vrednosti od 200 hiljada kineskih juana.

Za ove studente koji sada studiraju na fakultetima, trgovina preko Interneta je prvi korak ka budućem zaposlenju, zato je suočavanje s teškoćama neizbežno. Studentkinja druge godine na odseku za poslovni engleski Tang Džaojun je rekla našem novinaru da iako je imala predavanja iz marketinga, veštine pregovaranja i pisanja komercijalnih pisama na internet trgovinsku platformu često šalje informacije na koje niko ne odgovori. Kada odgovori na upit klijenta o nabavci, najčešće nema povratnog odgovora. U praksi trgovina preko Interneta joj je dala prvi čas o usamljenosti.

Baza za trgovinsku internet praksu Finansijskog fakulteta Hepei je ne samo pružila studentima prostor za poslovanje i trgovanje već je i firmama ponudila talentovane kadrove. Broj firmi koje sa fakultetom ugovaraju trgovinu već je dostigao desetine, a mnoge od njih su iz provincije Gansu na severozapdu Kine, provincije Liaoning na severoistoku i provincije Džejiang na jugositočnom primorskom području. Nedavno je direktor jedne kompanije za proizvode od kašmira u gradu Singtai , provincije Hepei, posle ličnog ispitivanja izrazio zadovoljstvo radom studenata.

U početku osnivanja ove baze, profesor Džang Mingje je studentima postavio cilj da do završetka fakulteta svako mora da ostvari trgovinu u vrednosti od milion kineskih juana, ali tokom tri meseca od kada je uspostavljena baze, mnogi studenti su već premašili vrednost od 200 do 300 hiljada juana. Sada im je profesor Džang Mingje postavio novi cilj. On se nada da će svaki redovni student do završetka fakulteta moći da ostvari trgovinu u vrednosti od 10 miliona kineskih juana.

Dekan poslovno-trgovinskog odseka Fakluteta za finansije Hepei Hu Šujin je izrazio punu uverenost u uspešnu budućnost studenata. Ukoliko do završetka fakulteta studenti steknu dvogodišnje ili trigodišnje praktično trgovinsko iskustvo, klijete i uspeh u radu, onda će im svakako biti lakše da pronadju posao ili otvore sopstvenu firmu.

Leave a Reply