Društvene mreže · Internet

Twitter-statusi kao najave

Svoju stanicu na Tweetrad.io možete da namestite da izgovara statusne poruke
Sama usluga je dobra i prilično je zabavna, ali s obzirom na to da je namenjena engleskom govornom području, čitanje statusnih poruka na srpskom zvuči prilično čudno.

Megapopularnost koju stiče društvena mreža Tviter sa sobom povlači niz usluga i servisa koji unapređuju njegovo korišćenje. Neki su prilično korisni, a neki izuzetno zabavni kao što je to Tweetrad.io. Umesto da određene statusne poruke čitate na uobičajeni način, Tweetrad.io vam ih izgovara onako kako bi zvučale u sklopu radijskog programa.


Između svake od statusnih poruka ubačen je uobičajeni šum koji se čuje prilikom „traženja” radio-stanica.

Svoju stanicu na Tweetrad.io možete da namestite da izgovara statusne poruke jednog ili više korisnika ili da izgovara sve statusne poruke vezane za određeni pojam. Sama usluga je dobra i prilično je zabavna, ali s obzirom na to da je namenjena engleskom govornom području, čitanje statusnih poruka na srpskom zvuči prilično čudno. (24sata)

Leave a Reply