E-servisi · Internet

Twitter Wall za dijalog sa Upravom za Digitalnu agendu

Direktnost, otvorenost i brzina kojom se komunikacija putem ovog servisa vodi su ujedno i razlozi zbog kojih i Uprava za digitalnu agendu odnedavno uvela komunikaciju sa građanima i preko Twittera.

Twitter je sistem za javnu razmenu kratkih poruka, društvena mreža koja je za kratko vreme osvojila svet, upravo zbog jednostavnosti i lepote ideje – ako imaš nešto da kažeš, pitaš ili razjasniš, moraš to da učiniš na direktan, kratak i jasan način, jer na raspolaganju imaš samo 140 karaktera. Direktnost, otvorenost i brzina kojom se komunikacija putem ovog servisa vodi su ujedno i razlozi zbog kojih i Uprava za digitalnu agendu odnedavno uvela komunikaciju sa građanima i preko Twittera.

Sada se taj razgovor pomera na jedan drugačiji, viši nivo. Kako bi korisnici Twittera bili sigurni da njihove poruke stižu do nekog u Upravi i da te poruke neko stvarno i čita, u zgradi Uprave instaliran je „Twitter Wall“ („tviter zid“) – veliki ekran na kojem će svi zaposleni u Upravi moći da vide poruke koje korisnici ove društvene mreže upućuju Upravi za digitalnu agendu, bilo da su to pitanja, sugestije, ili možda pohvale. Zamisao je da se takvim transparentnim pristupom Uprava još više otvori prema Internet zajednici i da se kroz dijalog, i rad na iznesenim predlozima i idejama stigne do konkretnih rešenja koja bi unapredila informaciono društvo u Srbiji.

Brainstorms at INDEX: Views

Nijedno vladino telo u svetu do sada nije isprobalo ovakav način komunikacije sa građanima, tako da će Uprava za digitalnu agendu Republike Srbije na neki način biti pionir na ovom polju. Verujemo se da će se ovaj vid komunikacije pokazati kao uspešan i efikasan i da će druge javne ustanove, ministarstva i državni organi kod nas i u svetu slediti ovaj primer.

 

One thought on “Twitter Wall za dijalog sa Upravom za Digitalnu agendu

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Uveren sam da ce Uprava za “Digitalnu agendu” i “Twitter Wall” omoguciti ubrzano ukljucivanje nezaposlenih i zaposlenih gradjana Srbije u domace i globalno ekonomsko i informaciono drustvo.

Leave a Reply