maxbet
Društvene mreže · Internet

U kompaniji MaxBet prepoznate prednosti koje donosi online poslovna komunikacija

Značaj internet komunikacije svakim danom postaje sve veći. U kompaniji MaxBet je pre nekoliko godina uveden sistem online komunikacije što olakšava i ubrzava poslovanje. Davno su prevaziđeni problemi sa kojima smo se često susretali, kao što je nedostupnost kolega i poslovnih saradnika, kašnjenje informacija, nesporazumi i slično. Sada je komunikacija unutar kompanije na mnogo višem nivou, a sve zahvaljujući internetu i brojnim mobilnim aplikacijama.

maxbet

Zaposleni u MaxBet-u brzo su prihvatili nove načine poslovanja i organizacije. Značaj online komunikacije u poslovanju brzo su uvideli i poslovni saradnici koji su takođe prihvatili novi sistem. Najčešće se koriste mejlovi i aplikacije kao što su Skype, WhatsApp i Viber koje su odlične za brže dobijanje potrebnih podataka. Korak dalje napravljen je uvođenjem Trello alata, jednog og najboljih programa za organizovanje projekata. Može da se koristi, kako za razmenu informacija unutar jednog sektora, tako i između sektora unutar  jedne kompanije.Tako se izbegavaju zastoji u radnim procesima i brže se ispunjavaju rokovi.

U MaxBet-u se konstantno radi na usavršavanju poslovanja i procesa rada i na prevazilaženju prepreka u komunikaciji. Jedan element toga je i edukacija o kojoj će biti reči na predstojećemseminaru za zaposlene.

Leave a Reply