Internet

U Rusiji do 2014. 80 miliona korisnika Interneta

Po broju korisnika Interneta Rusija je na prvom mestu u Evropi. Smatra se da je jedan od razloga brze „internetizacije“ Rusije visok nivo obrazovanja, nasleđenom iz doba SSSR.

Broj korisnika Interneta u Rusiji do 2014. može dostići 80 miliona, tako da će Rusija po tempu kompjuterizacije ostaviti daleko iza sebe druge zemlje BRIKS-a – Kinu, Indiju i Brazil, izjavio je u Njujorku Štefen Lajstner, rukovodilac kompanije Booz&Co za konsalting u zemljama Zajednice nezavisnih država.

U Rusiji na svakih hiljadu radnika dolazi 3,2 stručnjaka sa diplomom nekog tehničkog fakulteta.

„U Rusiji postoji vrlo pozitivan stav prema razvoju digitalnih tehnologija. Po broju korisnika Interneta Rusija je već na prvom mestu u Evropi, i može se očekivati da će 2014. pristup Internetu imati oko 80 miliona ljudi, za razliku od sadašnjih 60 miliona“, rekao je Lajstner.

To znači da će 2014. neprekidni pristup Internetu imati 71% odraslog stanovništva Rusije.

Jedan od razloga tako brze „internetizacije“ Rusije on vidi u visokom nivou obrazovanja, nasleđenom iz doba SSSR. Naime, 39% građana Rusije od 25 do 39 godina ima univerzitetsku diplomu, dok je nezaposlenost relativno mala (6%), a poslednjih godina se poboljšala i demografska situacija.

Ekspert je istakao da u Rusiji na svakih hiljadu radnika dolazi 3,2 stručnjaka sa diplomom nekog tehničkog fakulteta (inženjerske, građevinske ili proizvodne struke), dok je u SAD ova profesionalna grupa zastupljena sa samo 0,7 stručnjaka na hiljadu stanovnika.

„Po tempu kompjuterizacije Rusija zauzima jedinstvenu poziciju u svetu“, istakao je Lajstner.

Prema podacima Booz&Co, u periodu 2008-2010. proces kompjuterizacije doneo je ruskoj privredi 29 milijardi dolara ili 1,27% bruto domaćeg proizvoda. (izvor: RIA „Novosti“)

Leave a Reply