E-servisi · Internet

U Srbiji 11 opština još uvek nema web sajt

Republički zavod za informatiku i internet će uraditi poslove veb dizajna i programiranja a opštine treba da dostave potrebne podatke.

Predstavnici Republičkog zavoda za informatiku i internet i Stalne konferencije gradova i opština su se 05. marta dogovorili da zajedno pomognu da veb sajt dobije 11 opština koje ga još uvek nemaju. Opštinski veb sajt nemaju: Bajina Bašta, Crna Trava, Crveni Krst kod Niša, Čičevac, Majdanpek, Nova Varoš, Preševo, Rača, Rakovica, Sečanj i Trgovište.

Očigledno je da opštine bez sajta nemaju stručnjaka za njegovu izradu i održavanje, pa je zato na sastanku dogovoreno da se ovim opštinama ponudi pomoć u izradi sajta.

Predloženo je da naslovna strana opštinskog sajta sadrži: naziv opštine, grb opštine, raspoložive servise građanima i privredi, lokalne propise, adresne podatke, aktuelne opštinske vesti i dr. Republički zavod za informatiku i internet će uraditi poslove veb dizajna i programiranja a opštine treba da dostave potrebne podatke.

Nakon izrade sajta, Zavod će izvršiti obuku učesnika iz opština za samostalni unos i ažuriranje sadržaja sajta.

Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet je rekao, da će Zavod omogućiti hostovanje web sajtova 11 opština na svojoj računarskoj infrastrukturi, sačiniti operativni plan sa aktivnostima, izvršiocima i rokovima i nastojati da se u što kraćem roku urade sajtovi za pomentih 11 opština. Nakon toga, Zavod će se angažovati na redizajnu i daljem razvoju portala eUprava koji će omogućiti elektronsku identifikaciju građana, interaktivnost, elektronske servise za građane i privredu i dr.

One thought on “U Srbiji 11 opština još uvek nema web sajt

  1. Aleksandar Ratkovic

    Samo jedna ispravka. Crveni Krst nije kod Niša nego deo grada Niš.
    A zanimljivo je da je većina tih opština koje nemaju sajtove istovremeno i u grupi najnerazvijenijih u Srbiji. Zanimljivo i indikativno ali i očekivano.

Leave a Reply