Internet

U toku implementacija novih funkcionalnosti Portala eUprava

Na portalu eUprava, koji je javnosti dostupan od juna 2010. Godine, sada ima 286 elektronskih servisa koje pružaju 45 organa državne uprave i 58 lokalnih samouprava.

Od kada je objavljen Portal se stalno održava i razvija. U toku su aktivnosti koje vrše Republički zavod za informatiku i Internet i kompanija S&T na unapređenju Portala, koji će pored tehničkih unapređivanja i obuhvatiti i nove funkcionalnosti.

Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatike i Internet, kaže da će nove funkcionalnosti biti: elektronsko zakazivanje, razvijeni sistem elektronskog plaćanja, elektronske isporuke, postavljanje pitanja državnim organima, komentari građana, kalendar ličnih obaveza građana i dr. Elektronsko zakazivanje će omogućiti da građani preko Portala eUprava zakažu: prijem u neki organ državne uprave ili službu lokalne samouprave, odlazak kod lekara, vađenje lične karte i pasoša i dr.

Sistem elektronskog plaćanja će biti unapređen tako da će moći da se elektronski plate sve takse, porezi sl. Koristiće se platne kartice: Viza, Dina i Mastercard.

Elektronske isporuke će koristi Portal za elektronsko potpisivanje prijema dokumenta i elektronsko slanje povratnice.

Kalendar ličnih obaveza građana će omogućiti da građanin može pregledno da vidi dospevanje pojedinih svojih obaveza i izvršava ih preko Portala eUprava.

U okviru Portala, Republički zavod za informatike i Internet je registrovan za izdavanje vremenskog žiga (TSA).

Sada ekperti za elektronsko poslovanje u S&T i Republičkom zavodu za informatiku i Internet intenzivno rade na razvoju novih aplaikacija i očekuju da će one biti gotove do polovine ove godine.

Nadamo se, da reorganizacija državne uprave koja je u toku, neće omesti relizaciju uvođenja novih funkcionalnosti na Portal eUprava. Nove fukcionalnosti podrazumevaju ne samo složene projektantske poslove, već i krupne organizacione mere koje vode racionalizaciji i automatizaciji pojedinih procedura.

Podsetimo se, da i sadašnji sadržaj portala eUprava, predstavlja vrhunski stručni poduhvat za koji je u februaru 2011. dodeljena prestižna evropska nagrada “The European IT Excellence” .

 

Leave a Reply