Internet

Ubuduće registracija .RS domena uz matični broj

RNIDS obaveštava ovlašćene registre i registrante .rs domena da je 19. oktobra 2011. puštena u produkciju nova verzija softvera za registraciju domena (verzija 1.4). U ovoj verziji softvera implementirana je obaveza unosa JMBG za domaća fizička lica, kao i matičnog broja za pravna lica, u skladu sa odlukom Skupštine RNIDS-a od 18. decembra 2010.

Matični broj je obavezan podatak za registranta i administrativni kontakt. Svaka nova registracija domena, kao i svi poslovi vezani za održavanje podataka o domenu, sem produžavanja registracije domena, zahtevaju postojanje matičnog broja u bazi. Za domene registrovane pre 19. oktobra 2011. moguće je produženje registracije iako navedeni podaci nedostaju, uz obavezu da se dopune u narednih godinu dana.

U skladu sa važećim aktima RNIDS-a, podaci o JMBG su zaštićeni, ne objavljuju se niti se dostavljaju trećim licima. Javni WHOIS upit daje podatak samo o imenu i prezimenu za sva fizička lica.

One thought on “Ubuduće registracija .RS domena uz matični broj

  1. Predrag Supurović

    Opet prevara? Kao to dosad nije moralo? Ili je moralo samo ya smrtnike a ko je bio obavešten i sa dobrim vezama taj je mogao da radi šta hoće?

    Registri su se i dosad iživljavali nad kupcima domena a sad će tek…

    RNIDS je zlo koje treba ugasiti što pre,

Leave a Reply