Internet

Ulaganje u nova znanja i tehnologije važno za razvoj privrede i društva

Beograd je 30. i 31. maja bio domaćin IV međunarodnog skupa EuroDIG-2011. Skup je bio posvećen evropskom dijalogu o upravljanju Internetom. Skupu je predsedavala Jasna Matić državna sekretarka za Digitalnu agendu Srbije.Ona je istakla da se posle nedavnog sastanka na vrhu G8 i sada u Beogradu na skupu EuroDIG 2011. raspravlja o ulozi i budućnosti Internreta kao osnovne infrastrukture za informisanje i demokratski razvoj. Internet treba da bude otvoren, bezbedan i dostupan svima, naglasila je Matić.

Skup je otvorio predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković koji je izjavio da će ulaganje u razvoj širokopojasnog interneta, elektronsko bankarstvo i trgovinu imati dugoročan uticaj na razvoj država u celini.

On je istakao da su investicije u pomenute oblasti od velikog značaja za razvoj privrede, a posebno za mala i srednja preduzeća. Vlada Srbije radila je na usaglašavanju regulatornog okvira za razvoj telekomunikacija i informacionog društva, a posebno na usklađivanju tih propisa sa direktivama EU. Prema njegovim rečima, Internet više nije samo društveni fenomen već je od suštinske važnosti za razvoj privrede i društva, zbog čega bi u budućnosti zajednički cilj svih zemalja trebalo da bude investiranje u nova znanja i tehnologije, kao i aktivno učešće u dijalogu za unapređenje Interneta.Evropske zemlje treba da usklade razvoj u ovoj oblasti, i on je izrazio nadu da će to biti jedna od poruka koju će učesnici ove konferencije poneti iz Beograda.

Zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope Mod de Boer-Bukikio istakla je da je potrebno obezbediti slobodu na Internetu, ali je neophodno i da osetljivi korisnici budu zaštićeni, a sve zloupotrebe kažnjene.Ona je napomenula i da je poštovanje ljudskih prava na Internetu posebno bitno jer se time, između ostalog, sprečava i visokotehnološki kriminal. Prema njenim rečima, upravljanje Internetom biće jedan od prioriteta Saveta Evrope u periodu 2012–2015. godine.

Dr Milan Janković direktor RATEL-a je učesnike skupa obavestio da u Srbiji ima 2,4 miliona korisnika Interneta i da je to oko 32 odsto populacije. U 2010. godini ukupni prihod od Interneta je iznosio oko 130 miliona evra.U toku je stalni, ali ograničeni rast Interneta zbog kašnjenja u razvoju mreže za širokopojasni pristup Internetu.

Ilja Masuk pomoćnik ministra za telekomunikacije iz Rusije je prikazao njihova iskustva u primeni ćiriličkog internet domena i ponudio prenos iskustava i saradnju sa kolegama iz Srbije.

U vrlo sadržajnim diskusijama istaknuto je: Internet je u savremenom svetu najmoćnije sredstvo za ostvarivanje demokratije.Pravo na Internet treba proglasiti kao jedno od osnovnih ljudskih prava i obezbediti da svi imaju jednako pravo i mogućnosti da ga koriste. Zemlje koje budu zaostajale u razvoju primena Interneta zapadaće u sve veće socijalne problem. Zaštita privatnosti i posebno na društvenim mrežama je jedan od rastućih problema.Neophodno je sačuvati neutralnost mreže. Opasno je dozvoliti blokiranje i filtriranje sadržaja na Internetu. U nekim sredinama raste strah od Interneta zbog slobodnog protoka informacija koji nije u interesu pojedinih struktura.

Skupu je prisustvovalo oko 400 eksperata, a njih oko 100 je održalo svoja izlaganja.

Konferencija „EuroDIG“ je ove godine prvi put organizovana van zapadne Evrope.Domaćin ovogodišnjeg skupa u Beogradu je Uprava za Digitalnu agendu Republike Srbije.Organizatori ovog dvodnevnog skupa su Savet Evrope, Švajcarska federalna kancelarija za telekomunikacije (OFCOM), Diplo fondacija, Evropska radiodifuzna unija (EBU), uz podršku: Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), Regulatorne agencije za elektronske komunikacije (RATEL), Istraživačke stanice „Petnica“ i drugih. . (IKT Servis)

 

Leave a Reply