Internet

Umanjiti PDV za e-novine

Istaknuti predstavnici novinskih izdavača i političari, koji su učestvovali na kongresu Saveznog udruženja novinskih izdavača Nemačke u Berlinu založili su se za predlog da se i za izdavače e-novina primenjuje umanjeni porez na dodatnu vrednost (merverštojer) od sedam odsto, koji važi za štampane novine.

Naravno, ovakva mera morala bi prethodno detaljno da se zakonski precizira kako ne bi bilo zloupotreba i kako bi samo istinski elektronski izdavači mogli da budu obuhvaćeni ovakvom merom.

Leave a Reply