Internet

Umesto .cg.yu u upotrebi .me domeni za Crnu Goru

Novi kompanijski internet domen T-Com-a za mail korisnike je t-com.me, umesto dosadašnjeg cg.yu. To praktično znači da će korisnicima cg.yu domena, koji imaju mail adrese na serverima T-Com-a, automatski (besplatno i bez dodatne registracije), biti dodeljene nove e – mail adrese u domenu t-com.me.

Primera radi, ukoliko je korisnik imao adresu [email protected], ona će mu automatski biti promenjena u [email protected] Datum od kada će korisnici moći da primaju i šalju elektronsku poštu sa novih adresa definisaće kompanija DOMEN kao zvanični Agent registracije .me domena (www.domen.me). Prema posljednjim informacijama taj rok je 20. maj ove godine.

Korisnicima koji imaju mail adrese koje ne završavaju na cg.yu neće se menjati mail adrese. Svi korisnici će do kraja maja 2009. godine imati mogućnost da koriste paralelno cg.yu i t-com.me domene.

Nove web adrese – T-Com korisnicima koji imaju web adrese u domenu cg.yu (npr: www.imefirme.cg.yu), automatski i besplatno će biti dodeljen co.me domen (npr. www.imefirme.co.me). U daljoj komunikaciji sa korisnicima biće razrešeni pojedinačni slučajevi kada korisnici traže domene poput org.me, net.me, its.me, priv.me .

Očekivani datum od kada će biti aktivne co.me web adrese je 21. april 2008.

Svi korisnici će do kraja maja 2009. imati mogućnost da koriste paralelno cg.yu i co.me domene, tj. obe adrese će upućivati na sadržaj iste web prezentacije.

Nove mail i web adrese ispod .me domena (premium domains) – Korisnici koji žele da zakupe domen direktno ispod .me domena (npr: www.imefirme.me) i na sličan način imaju i mail (npr: [email protected] ), imaće priliku da u periodu od prvog maja nadalje podnesu zahtev za dobijanje domena u skladu sa Uputstvom koje je izradila kompanije DOMEN.

Leave a Reply