Internet

Umrežena Univerzijada – ICT podrška najvećem svetskom sportskom događaju 2009.

Velika sportska takmičenja zahtevaju da sve besprekorno funkcioniše. Univerzijada je najveći sportski događaj 2009. u svetu i najmasovnija manifestacija ikad održana u Srbiji – okuplja sportiste iz 143 zemlje koji će se takmičiti u 15 sportova i 208 disciplina.

Celokupni sistem je trebalo da se isplanira, projektuje i završi u neuobičajeno kratkom roku od tri meseca. Izvođač ovog projekta je bilo preduzeće Saga, koje je angažovalo dvadeset svojih stručnjaka da bi se posao završio uspešno i u roku. U svakom objektu koji je pokriven mrežom – ukupno više od 30 sportskih objekata, izvršena je instalacija svičeva, bakarnih i optičkih kablova. Omogućavanje „triple play“ servisa je podrazumevalo povezivanje i konfigurisanje svičeva u svim objektima i postavljanje rutera. Povezano je preko 3.500 portova u Univerzitetskom selu i pratećim kompleksima.

Među ključne elemente telekomunikacione infrastrukture za potrebe Univerzijade i Telekoma Srbije spada korporativna mreža u Univerzitetskom selu u Bloku 67, koja obuhvata mrežnu infrastrukturu u objektima Upravna i Internacionalna zgrada sa preko 1.500 portova preko kojih su ostvareni korporativni servisi (akreditacija, internet centri i call centri), IP Centrex (platforma za IP telefoniju koja omogućava provajderima da iznajmljuju dodatne usluge), kontakt centar i ostali posebni servisi za potrebe sportske manifestacije.

Takođe, stambeni i poslovni korisnici u objektima u Univerzitetskom selu su pokriveni sa „triple play“ servisima – IPTV, VoIP i internetom velike brzine. Belville ima 1.858 stanova i 330 lokala (banke, kancelarije, pošta…) – svi oni su deo mreže koja je realizovana po principu FTTB (eng. Fiber To The Building), odnosno svaki stan i lokal je povezan eternet portom koji nudi servise na brzinama do 100Mbps. Ovo je prva mreža ovakve vrste u Srbiji.

Za potrebe održavanja sportskih takmičenja na više od 30 sportskih objekata u Beogradu i Srbiji realizovana je telekomunikaciona mreža koja omogućava pristup internetu, korporativnom VoIP‐u, kao i kritičnim sistemima same Univerzijade – podsistemima za merenje vremena i rezultata takmičenja, akreditacije kao i podsistem za televizijske prenose. Svi objekti su pokriveni i bežičnim pristupom internetu. Infrastruktura izgrađena uoči Univerzijade 2009 imaće svoju primenu i po završetku ovog događaja i funkcionisaće kao integralni deo postojeće telekomunikacione mreže.
Za tri nedelje, koliko traje Univerzijada, preko 10.000 ljudi će se koristiti ovom ICT infrastrukturom.
Saga ima velikog iskustva u širokom spektru specijalnih projekata i formiranju timova za njih. Od sličnih manifestacija koje smo radili, izdvajamo: obezbeđivanje kompletne IT infrastrukture za preko 3.000 delegata i novinara na EBRD (European Bank of Reconstruction and Development) konferenciji u Sava centru; prvi srpski ATP turnir Serbia Open 2009; strukturno kabliranje u Beogradskoj areni…
Zahvaljujući našim projekt menadžerima koji razumeju uzročno-posledične veze faza u projektu i njihovom dobrom planiranju, oni su završeni uspešno i bez većih problema. Imamo četiri sertifikovana PMI (Project Management Institute) menadžera i na ranijim velikim događajima smo kvalitetno ispunili tražene zadatke. Ta iskustva su nam pomogla da IT podršku Univerzijade u Beogradu 2009. izvedemo kvalitetno.

Leave a Reply