Internet

UniCredit Banka uvodi novu [email protected] aplikaciju

Od početka ovog meseca u skladu sa standardima UniCredit Grupe, UniCredit Banka Srbija A.D. uvodi novi sistem za Elektronsko bankarstvo – BusinessNet Professional.

BusinessNet Professional je internet aplikacija koja klijentima omogućava da upravljaju sredstvima sa bilo kog računara. Pored toga, BusinessNet Professional je osmišljen tako da zadovolji potrebe korporativnih klijenata. Da biste mogli da koristite BusinessNet Professional neophodan je samo pristup internetu, pretraživač i token.

Glavne prednosti BussinesNet Professional sistema:
 Mogućnost pristupa sa bilo kog mesta, bez potrebe za instalacijom softvera
 Neograničene mogućnosti za saradnju i deljenje podataka između korisnika, bez obzira na
geografsku lokaciju (npr. provera, ispravljanje, potpisivanje naloga)
 Online informacije, povezani korisnički računi

Leave a Reply