Internet · Provajderi

Upozorenje Internet operatorima u vezi sa igrama na sreću

RATEL je domaćim Interent provajderima uputio upozorenje u vidu podsećanja na zakonku regulativu. Odredbom člana 22. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br.84/04 i 85/05-dr.zakon – u daljem tekstu: Zakon), propisano je:

„Pravo na priređivanje igara na sreću putem Interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza ima Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz predhodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica – operatere radi organizovanja igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 2. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitka jemči Državna lutrija Srbije“.

Odredbom člana 10. stav 1. Zakona, između ostalog, zabranjeno je:

-učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

-prikupljanje uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

-prodaja, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećki i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike Srbije;

-priređivanje i učestvovanje u igrama sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

-priređivanje nagradnih konkursa u kojima se nagrada isplaćuje u novcu.

U cilju sprečavanja nelegalnog priređivanja igara na sreću putem Interneta, sugeriše se Internet operatorima da usklade poslovanje sa Zakonom i da na adekvatan način, o odredbama Zakona, upozore korisnike čije sadržaje hostuju na svojim serverima.

Leave a Reply