Internet

Uskoro elektronske javne rasprave na internetu

Na portalu eUprava, svojevrsnom elektronskom šalteru  za usluge državnih organa, građanima – korisnicima interneta, uskoro će biti omogućeno učešće u javnim raspravama. Naime, inicijativa “Zakon je naš” koju je predložio tim Edukacionog centra Leskovac za unapređenje javnih rasprava na portalu eUprava, prihvaćena je od strane Uprave za digitalnu agendu. Ova inicijativa akcenat stavlja na uvođenje elektronskih javnih rasprava o nacrtima zakonaI podzakonskih akata i jedan je od konkretnih retultata projekta “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva”, koji je prethodnih godina sprovodio Institut za održive zajednice, a omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj.

Ljudi iz Edukacionog centra Leskovac smatraju da je ovo jedna faza realizacije inicijative „Zakon je naš“. Marta ove godine izborili su se za promenu Poslovnika Vlade, a takođe je započeta i izmena portala eUprava, koji predstavlja „prozor“ države na internetu. Naredni korak je stvaranje posebnog dela portala i njegova promocija kao centralnog mesta gde se javne rasprave vode. Cilj je da građani ne lutaju po internet prezentacijama državnih institucija.

euprava

„Edukacioni centar bi želeo da se elektronske javne rasprave koriste od strane i pokrajinskih i lokalnih institucija. Važno je da napomenemo da ovaj način vođenja rasprava ne bi isključivao njihove tradicionalne oblike, poput okruglog stola, na primer. Šta više, ovo bi bio dodatak načinima rasprava koji su do sada bili aktuelni“ rekao je Ivan Grujić iz Edukacionog centra Leskovac.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji 2.600.000 lica svakodnevno pristupa internetu. S obzirom na to, članovi ovog udruženja izneli su svoj predlog da se u novom Poslovniku Vlade javne rasprave urede tako da se, između ostalog, one obavezno vode na internetu. Ivan  Grujić smatra da Srbija ima apsolutne uslove za vođenje ovakvih rasprava.

„Važno je da ceo taj sistem bude predstavljen tako da ljudi vide da je to nešto korisno, da nije farsa. Dobar primer slične prakse jeste Zakon o slobodnom pristupu informacijama. U početku, građani su bili skeptični, ali su vrlo brzo počeli da traže informacija koje su im od značaja. Sličan scenario i mi očekujemo“, objasnio je on. Do sada zakonska i podzakonska akta su donošena uz slabo učešće građana. Zbog toga, ovi akti i nisu mogli da budu pravedniji, funkcionalniji, a samim tim i, za svakog pojedinačnog građanina naše države, bolji. Sada će svako ko je korisnik interneta, istovremeno imati mogućnost i da se neposredno uključi u javnu raspravu i donese odluku u svoje ime.

Spremnost vlasti da sasluša i uvaži komentare građana, privrede i civilnog sektora ključna je za uspešnost javnih rasprava vođenih elektronskim putem. „Trudićemo se da pravnim okvirima i tehničkim rešenjima stvorimo uslove da država sarađuje sa građanima“, dodao je Ivan.

Kada je reč o praksi drugih zemalja kod kojih postoji ovakav vid javnih rasprava, ljudi iz Edukacionog centra analizirali su situaciju u Sloveniji. Jedini problem koji Slovenci na ovom polju imaju jeste to što vlast ponekad ne ispoštuje rokove. Izvan toga, javne rasprave dobro funkcionišu. Tim Edukacionog centra smatra da će i kod nas biti slično, i da Slovenija treba da nam posluži kao svojevrsni primer dobre prakse.

Kampanja o E-portalu, kojom će građani biti informisani, očekuje se početkom naredne godine. Kada je reč o SMS servisu, o kojem se govorilo na prošlogodišnjem okruglom stolu, on je još uvek na nivou ideje.

„Tehničko rešenje na portalu eUprava je trenutno u fazi izrade i očekuje se da bude osposobljen do kraja godine. Ne verujem da će SMS servis u prvoj fazi biti korišćen. Naša očekivanja su da će građani prvobitno učestvovati samo u online raspravama. Veoma je važno da se na ovu inicijativu gleda kao na živu stvar – na nešto što se uvek nadograđuje“, zaključio je Ivan Grujić.

Ovakve rasprave bile bi veliki korak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji jer bi doprinele jačanju i stabilizaciji demokratije, čiji je temelj razmena stavova i mišljenja. Takođe, dovele bi i do transparentnijeg rada Vlade, jer bi građani koji koriste internet, direktno učestvovali u radu demokratskih institucija.

Leave a Reply