Internet · Telekomunikacije

Usluge fiksne i mobilne telefonije na jednom mestu

Korisnici Telekoma Srbija će uskoro, na jednom mestu, dobijati sve usluge iz oblasti telekomunikacija – fiksne i mobilne telefonije, kao i interneta. Na taj način želimo da olakšamo pristup informacijama o celokupnoj ponudi Telekoma Srbija, u svakom trenutku, sedam dana u nedelji.

Korisnici će ubuduće, za sve potrebne informacije o ponudi Telekoma Srbija, moći da pozovu kontakt centar na brojeve 9813 i 064/789.

Prateći svetske trendove u oblasti telekomunikacija, Telekom Srbija je uskladio svoju ponudu sa sve prisutnijom tendencijom konvergencije servisa. Takvo usklađivanje dovelo je i do nove organizacije kompanije, koja je sprovedena kako bi se na što bolji način odgovorilo na potrebe tržišta, kao i na nove tehnološke izazove. Telekom Srbija a.d., kao jedna od najznačajnih nacionalnih kompanija, na taj način je ujedno istakla i spremnost da preuzme sve aktivnosti na otvaranju puta ka informatičkom društvu.

Leave a Reply