Internet

Uticaj interneta na potrošače u Srbiji

Prema anketi koju je oglasna mreža ZepterADS sprovela na temu navika korisnika interneta u Srbiji, u procesu kupovine i donošenju kupovne odluke online mediji nastavljaju da dobijaju na značaju. Gotovo polovina ispitanika (48.62%) se uvek pre kupovine prvo informiše na internetu o aktuelnim cenama i ponudama. Pored TV reklame i oglasa u novinama, ispitanici su komentare kupaca na internetu i online reklame svrstali među najuticajnije kada je u pitanju donošenje odluke o kupovini određenog proizvoda.

Polovina ispitanika je imalo iskustva sa internet kupovinom, a oni koji nisu kao razlog navode nesigurnost da li će im plaćeni proizvodi zaista biti i isporučeni. Kada je reakcija na internet oglase u pitanju, zanimljivo je da je čak 35.18% ispitanika odgovorilo da ponekad klikne na oglas da vidi kompletnu informaciju, 2.77% to redovno čini, 8.10% nema naviku da klikće na online reklame. Čak 48.62% se uvek pre kupovine najpre informiše na internetu radi poređenje cena i ponude, a 28.06% čini to ponekad.

Online anketa koja je sprovedena u periodu od decembra do februara obuhvatila je internet populaciju prosečne starosne dobi od 33 godine, gde su 53.75% činili zaposleni, 23.12% studenti, 13.24% nezaposleni i 3.16% penzioneri. Rezultati pokazuju da se prosečno vreme provedeno na internetu kreće u rasponu od 2 do 5 sati, za šta se odlučilo više od polovine anketiranih, dok 29.45% provodi čak više od 5 sati svakog dana. Najpopularnije online štivo i dalje predstavljaju informativni sadržaji, društvene mreže, zabavni i multimedijlni portali koji omogućavaju preuzimanje sadržaja.

2 thoughts on “Uticaj interneta na potrošače u Srbiji

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Na donošenju odluke o kupovini Internet stvarno nastavljaj da dobijaja na značaju, ali na samu kupovinu – jos ne. I to izgleda iz sledeceg razloga.

  Zakon o elektronskoj trgovini (http://www.mpt.gov.rs/postavljen/152/zakon-o-elektronskoj-trgovini.pdf) uskladjen je sa Direktivom 2000/31/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informacionog društva, a narocito elektronske trgovine, na unutrašnjem tržištu (Direktiva o elektronskoj trgovini): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:EN:PDF.
  Tesko je shvatiti sta je informaciono drustvo, a jos teze sta su to usluge informacionog drustva: usluge u informacionom drustvu ili usluge koje pruza informaciono drustvo, ili nesto trece? To se lepo vidi iz ovog zakona, pomenute direktive i poslednjeg obavestenja Evropske komisije o e-trgovini i drugim internet uslugama (2012): http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm.

  Iako kupci uglavnom nisu upoznati sa ovim obavestenjem Komisije, oni intuitivno osecaju i ocekuju probleme, i verovatno zato zaziru od e-trgovine i kupovine preko Interneta.

 2. Dragoslav

  Internet kupovina od savesnih i poštenih prodavaca je odlična stvar,ali pored njih postoje i oni drugi koji hoće da uvale “mačku u đžaku”…a kako ih razlikovati?…imam loše iskustvo sa ds.marketom tako da nikad više neću ni iglu da kupim preko interneta.

Leave a Reply