Internet

Uvoz robe naručene preko Interneta

Visoki troškovi koji se plaćaju pri uvozu robe kupljene preko Interneta jedna su od brojnih malih prepreka za razvoj informatičkog društva.

Ministarstvo za informatičko društvo, kao nadležno i za elektronsko poslovanje i za poštanski saobraćaj, pokreće inicijativu da se nađe rešenje ovog problema. Već su obavljeni razgovori sa poštanskim operaterom koga koristi Amazon.com i planiraju se dalji razgovori unutar državnih organa da bi se pronašlo najbolje rešenje.

Leave a Reply