Internet

Veća kontrola Internet korisnika u Kini

Vrhovni narodni sud NR Kine objavio je juče dokument koji definiše obaveze internetskih provajdera sa uputstvima za postupanje u slučaju narušavanja ličnih prava.

Ovim dokumentom, Vrhovni narodni sud nalaže internetskim provajderima da u pomenutim slučajevima obezbede lične podatke korisnika, osumnjičenih za narušavanje prava, uz navođenje stvarnog i korisničkog imena, informacija za kontakt i IP adresa.

internet

„Oni koji narušavaju prava drugih obično se kriju u tami sajber-prostora. Oni objavljuju informacije koje krše lična prava, a žrtve ne mogu da budu sigurne kome bi trebalo da se žale, ukoliko slučaj žele da pokrenu pred sudom”, izjavio je Jao Huej, viši sudija specijalizovan za građanske parnice.

Suen Đuengung, glasnogovornik Vrhovnog narodnog suda, naglasio je da je ovaj dokument važan za regulisanje „onlajn” aktivnosti i održavanje reda na internetu.

Leave a Reply