E-servisi · Internet

Velike mogućnosti portala eUprava

U okviru izložbe „50 godina digitalnog računarstva u Srbiji“  održana je 22. decembra promocija portala eUprava koji razvija Republički zavod za informatiku i Internet.

Na izložbi „50 godina digitalnog računarstva u Srbiji“ pored eksponata koji ilustruju protekli period  postoji i deo gde se predstavljaju današnja domaća vrhunska dostignuća u oblasti informatike. Organizator izložbe je zato pozvao da se predstavio  portal eUprava kao jedan od vrhunskih  domaćih  dometa u primeni informacionih tehnologija.

Prezentaciju  i demonstaraciju funkcionisanja portala eUprava je izvela Dragana Jovanović-Živković iz Republičkog zavoda za informatiku.

Na portalu eUprava se sada nalazi oko 100 servisa a koje pruža 31 državni organ i 23 lokalne samoupre.

Pristup uslugama je moguć preko elektronskog sertifikata koji mogu da imaju svi građani,  ali i preko otvaranja ličnog naloga.

Teži se razvoju elektronskih servisa 4 nivoa.

Naglašeno je da se uporedo radi i na daljem unapređenju Portala i to kroz: uvođenje novih  usluga, razvoj sistema plaćanja taksi, lokalizaciju na 6 manjinskih jezika i razvoj usluge elektronskog zakazivanja. (IKT Servis)

Leave a Reply