Internet

Vikimedija Srbije daje mikrograntove za uvećanje korpusa slobodnog znanja

Kroz rad na slobodnom pristupu znanju svima, Vikimedija Srbije daje svoj doprinos pravljenju boljeg sveta. Preko toga što je svako pozvan da se pridruži sakupljanju znanja i njihovom objavljivanju na nekom od Vikimedijinih projekata, kao što je, recimo, Vikipedija, ove godine Vikimedija Srbije vas poziva da pošaljete svoje ideje za projekte, koji bi znanje učinili još dostupnijim.

U ovoj fazi je potrebno da nam pošaljete samo svoju ideju, opisanu u nekoliko rečenica. Nije neophodno da napišete projekat, pošto ćemo to raditi zajedno. Važno je da imate dobru ideju i da želite da je sprovedete u delo. Ako ne znate da pišete projekte, mi ćemo vam u tome pomoći kad za to dođe vreme.

Wikimedia-Serbia

Vaša ideja treba da se tiče slobodnog znanja, a proizvod projekta treba da bude objavljen pod nekom od slobodnih licenci.

Kako su osnovni uslovi previše opšti, evo nekih praktičnih saveta:

Posetite Vikimedijin portal i pogledajte koji su Vikimedijini projekti. Gotovo svaka ideja koja se tiče upotpunjavanja sadržavaja nekog od projekata ima dobre šanse za prolaz, pošto je to predstavlja najuži mogući predmet interesovanja Vikimedije Srbije.
Recimo, ako želite da fotografišete i opišete floru i faunu nekog dela Srbije, pa da taj materijal objavite na Vikipediji i Vikimedijinoj ostavi. Za takav projekat ćete gotovo sigurno dobiti pokrivene putne troškove, a razgovarali bismo o tome kakav vam je još materijal za rad potreban.

Ako vam je cilj, recimo, da fotografišete eksponate po muzejima u svom gradu i materijal objavite na Vikimedijinoj ostavi, gotovo je sigurno da od nas možete dobiti pokrivene troškove za ulaznice u muzej, ali nije previše realno da biste dobili novac za neke druge troškove. Kakogod, ako ste zainteresovani da se bavite time nadalje, sigurno je da bismo mogli da razgovaramo o produbljivanju saradnje tim povodom, pod uslovom da želite da se bavite organizacijom te vrste aktivnosti.


U slučaju da novcem od Vikimedije Srbije želite da pokrijete deo troškova nekog drugog projekta, postoje dva načelna uslova:

Neophodno je da projekat nije u koliziji sa slobodnim pristupom znanju. Recimo, vaš projekat ne sme da ima vlasnički softver kao proizvod. S druge strane, osim u ekstremnim slučajevima, mi vas ne uslovljavamo ko su vaši drugi donatori. Na primer, pod uslovom da proizvod vašet projekta nije vlasnički softver, nama je u potpunosti prihvatljivo da drugi donator bude kompanija koja proizvodi vlasnički softver.

Neophodno je i da nas ubedite u doprinos vašeg projekta slobodnom znanju. Na primer, u slučaju da vaš projekat podrazumeva umetničku izložbu u nekom manjem gradu u Srbiji, ako fotografišete bitna ili zanimljiva mesta u tom gradu, vrlo je verovatno da bismo vam pokrili putne troškove.
Van relativno jasnih i jednostavnih ideja kako uvećati korpus slobodnog znanja i poboljšati pristup njemu, pozivamo vas da razmislite i o kompleksnijim idejama, koje se inicijalno mogu izvesti u okviru ovog projekta, a koje bi se mogle razraditi i pretvoriti u višegodišnje projekte.
Očekujemo da novac po pojedinačnom projektu bude oko 500 evra, a samo bi u izuzetnim slučajevima novac izdvojen za projekat mogao da bude veći.

Iako je novac po projektu mali, to treba da shvatite kao dokaz naše zainteresovanosti da počnemo saradnju s vama. Svaki realizovani mali projekat će značiti da zajedno možemo da radimo na većem.

Zato, ako imate ideju za veći projekat, bilo bi jako dobro da prvo s nama realizujete neki manji, kako bismo se kroz rad na takvom projektu upoznali.

Ovaj poziv se odnosi i na one koji imaju ideju vezanu za slobodno znanje, a kojima sredstva ili nisu potrebna, ili su potrebna vrlo mala sredstva. I to je način da se upoznamo i zajedno razmislimo o budućim vidovima saradnje.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2014. godine, ali je dobro da svoju ideju ili svoje ideje pošaljete čim pre, pošto će to značiti da ćemo ih pre uzeti u obzir i pre početi s realizacijom.

Svoje ideje šaljite ili putem formulara ili na adresu [email protected]

 

Vremenski okviri projekata

2014-04-19:
Poziv za slanje ideja.
2014-05-31:
Zaključivanje prikupljanja ideja, rad sa predlagačima ideja, oformljavanje projekata.
2014-09-30:
Zaključivanje realizacije projekata. Osim u posebnim slučajevima, ako je neophodno projekat realizovati kasnije.
2014-10-31:
Sakupljanje izveštaja s projekata.

Leave a Reply