Internet

Više od trećine korisnika interneta u Srbiji kupuje onlajn

Kupovina preko interneta sve je popularnija u Srbiji, a gradjani su samo u prvoj polovini 2013. na taj način potrošili sedam milijardi dinara.

Prošle godine 900.000 ljudi kupovalo je onlajn, što čini 35,5 odsto svih korisnika interneta u državi.

Prema podacima Zavoda za statistiku, broj domaćih kupaca na internetu povećao se za 300.000 u odnosu na 2012. godinu, ali većina potrošača ipak se ne odlučuje za taj način kupovine. Glavni razlozi za to su slaba ponuda na domaćim internet prodavnicama i niska kupovna moć građana.

Kako u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije ne postoje jedinstveni registri podataka o elektronskoj trgovini, stanje e-komerca u tim državama se ne može sa sigurnošću uporediti. Prema nekim procenama obim elektronske trgovine u Srbiji sada je tri do pet puta manji nego u Hrvatskoj, dok je ranijih godina bio i do 10 puta manji.

etrgovina

U 2012. godini je nešto više od 600.000 ljudi u Srbiji kupovalo je na internetu; u 2011. je pak taj broj iznosio 380.000, i činio je samo 18 odsto domaćih korisnika interneta. Uprkos tom rastu, postoje značajne prepreke daljem širenju onlajn trgovine.

Stručnjaci ukazuju na to da se kupci u Srbiji mnogo češće okreću elektonskoj kupovini na inostranim sajtovima. Jedan od razloga za to je i što je ponuda na tim sajtovima povoljnija nego na domaćim.

“Više od 95 odsto potrošnje srpskih kupaca i dalje se realizuje na inostranim vebsajtovima, što navodi na zaključak da sajtovi u Srbiji kupcima ne pružaju dovoljno velik izbor. S druge strane, stiče se utisak da inostrani sajtovi takodje nude povoljniju cenu za odredjene proizvode”, rekao je agenciji Beta Aleksandar Birovljev, menadžer za e-komerc u banci Inteza i predsednik Grupacije za elektronsku trgovinu Privredne komore Srbije.

Birovljev je kazao da je broj onlajn kupaca znatno porastao krajem 2011. i početkom 2012. godine, kada su se pojavili sajtovi za kolektivnu kupovinu, koji su zbog mogućnosti velikih ušteda podstakli ljude na takav oblik kupovine.

Leave a Reply