E-servisi · Internet

Vlada formirala Radnu grupu za širokopojasni internet

Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za definisanje projekta izgradnje nacionalne širokopojasne internet mreže, na čijem je čelu premijer premijer Mirko Cvetković, objavljeno je u najnovijem broju “Službenog glasnika”. Radna grupa bi trebalo da uspostavi regulatorne uslove koji će obezbediti održivost i razvoj nacionalne širokopojasne mreže. Osim premijera Cvetkovića, u Radnu grupu su imenovani zamenik predsednika Vlade Srbije Ivica Dačić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković i predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije Jovan Radunović.

Domaći i svetski analitričarri u svojim komentarima i analizama o razvoju informatičke mreže ukazuju da investicije u taj sektor mogu da podstaknu rast nacionalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) najmanje za jedan odsto godišnje. Među njima je i direktor Ratela Milan Janković, koji je nedavno ukazivao da je širokopojasna internet mreža potrebna državi kako bi povezala sve svoje institucije i organe, naglašavajući da bi pristup informatičkoj mreži trebalo da imaju i građani Srbije, koristeći usluge “elektronske vlade” (e-vlade). Prema njegovoj oceni, ukoliko se korišćenje širokopojasnih usluga poveća za oko 10 odsto, to može da donese rast BDP-a Srbije od 1,4 odsto, da omogući nova radna mesta, podstakne i promoviše inovacije mladih stručnjaka, uz istovremeno uključenje na svetsko tržište i svetsku podelu rada.

Janković je tada rekao da bi nacionalna širokopojasna mreža bila izgrađena od postojećih kapaciteta internet mreža javnih preduzeća, a pogotovo od optičke mreže Elektroprivrede Srbije, koja je trenutno veoma malo iskorišćena, ocenjujući da bi na taj način građani mogli na taj način da zadovolje svoje interese za uslugama širokopojasnog interneta.

Leave a Reply