Internet

Vlada Srbije usvojila Informaciju o prelasku na Internet domen “.gov.rs”

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 9.oktobra 2008. godine, donela Zaključak 05 Broj: 030-4199/2008, kojim se prihvata Informacija Republičkog zavoda za informatiku i Internet o prelasku Internet domena “sr.gov.yu” na Internet domen “.gov.rs” i registraciji Internet domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Vlada je zadužila sve organe državne uprave da, u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO), inače zaduženom za registraciju Internet domena “.gov.rs”, obezbede sve neophodne tehničke i druge preduslove kako bi Internet domeni “.gov.rs” nesmetano počeli sa radom najkasnije do 31.oktobra 2008. godine.

Saglasno odluci Internet korporacije za dodeljivanje imena i brojeva (ICANN) od 11. septembra 2007. godine, za potrebe korisnika Interneta iz Republike Srbije dodeljena je Internet oznaka “.rs”, a upravljanje registrom povereno Registru nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS). Istom odlukom ICANN određeno je da prelazak sa Internet domena “.yu” na “.rs” bude okončan najkasnije do 30. septembra 2009.godine.

Pre početka javne registracije Inernet domena “.rs”, koja je počela 10. marta 2008.godine, RNIDS je, u saradnji sa UZZPRO, sastavio dodatni spisak Internet domena “.rs “ koji su rezervisani za potrebe državnih organa. Ove rezervacije ističu 14. januara 2009. godine, a UZZPRO može podneti RNIDS obrazložen zahtev za produženje rezervacija do 16. februara 2009. godine.

Organi i organizacije koji su do sada koristili Internet domene “sr.gov.yu” treba da se obrate UZZPRO, radi aktiviranja istoimenog “.gov.rs” domena, najkasnije do 31. oktobra 2008. godine.

Bliže informacije o postupku registracije Internet domena “.gov.rs” mogu se naći na sajtu UZZPRO – http://web.uzzpro.gov.rs/infostrana/domeni.html

Leave a Reply