Categories
Internet

Vlasti u Kini zatvorile 130 hiljada nelegalnih internet-kafea

Kineske vlasti su u poslednjih šest godina zatvorile 130 hiljada nelegalnih internet-kafea. U skladu sa kineskim zakonima, internet-kafei su zatvoreni u sklopu mera ”uvođenja kontrole na tržištu”, jer su uočene nepravilnosti u radu, a najveći broj njih je dozvoljavao boravak maloletnicima.

Na celoj teritoriji Kine nalazi se oko 144 hiljada internet kafea, od kojih je 30 procenata umreženo, što omogućava iste standarde opsluživanja računara i bezbednosti.

Tokom 2010. godine u Kini je bilo 163 miliona ljudi koji su posećivali internet-kafee, a u celoj zemlji ukupan broj korisnika Interneta iznosi oko 450 miliona.