Internet · Provajderi

VoIP Tehnologija u službi reformisanja obrazovnog sistema ETF-a

Kompanije SNOM, SION NET i Elektrotehnički fakultet Beograd su organizovali konferenciju za štampu povodom donacije preko 100 VoIP telefona kompanije SNOM i prateće opreme kompanije DIGIUM ASTERISK od strane SION NET d.o.o. a za potrebe implementacije VoIP sistema na Fakultetu Elektrotehničkih nauka u Beogradu.

Cilj donacije je osavremenjavanje komunikacionog sistema a samim tim i unapređenje obrazovnog programa i samog poslovanja Fakulteta. Pored poslovne upotrebe, donacija će se koristiti i za edukaciju studenata o praktičnoj primeni i prednostima novih tehnologija u tehničkim laboratorijama fakulteta. O prednostima same donacije i pozitivnim aspektima koje je omogućila govorili su Prof.Dr. Miodrag Popović, Dekan ETF-a, Prof. ETF-a Aleksandar Nešković, g-din Miodrag Radanov – Product Manager Sion Net d.o.o. i predstavnici kompanije SNOM: g-dinDušan Aleksić – Senior Hardware Engineer i g-din Jörg Bodewell – Sales D-A-CH za Centralnu i Istočnu Evropu.
Na samoj konferenciji posetioci su imali mogućnost da se upoznaju sa najnovijim svetskim trendovima u komunikaciji i sa aspektima prenosa glasa putem IP mreže, popularno nazvane ’VoIP’ tehnologije.   Teme koje su pokrivene konferencijom su prednosti i mogućnosti primene savremenih tehnologija u reformisanju postojećih sistema a samim tim i ostvarivanje uticaja na celokupni obrazovni sistem Fakulteta i njegovo funkcionisanje.

’…Današnja komunikacija se ne može zamisliti bez interneta. Glavne prednosti VoIP tehnologije su pristupačnost, rasprostranjenost i dostupnost neograničenog broja korisnih funkcija. Implementacija novih tehnologija u bilo kom sistemu garantuje uspešno pozicioniranje na interesnom tržištu a samim tim i hvatanje koraka sa svetskim inovacijama. SNOM kao začetnik i lider na polju VoIP tehnologija ima tu čast da utiče na razvojni put jedne bitne institucije kao što je Elektrotehnički fakultet u Beogradu i na razvoj svesti studenata o mogućnostima i primeni novih tehnologija.’  reči su g-dina Jörg Bodewell-a u saopštenju za novinare.

Ideja za samu donaciju proistekla je od g-dina Dušana Aleksića, bivšeg studenta ETF-a koji je proteklu deceniju proveo kao razvojni inženjer za hardware u kompaniji SNOM, u Berlinu. Uz saradnju sa Sion Net d.o.o, ovlašćenim distributerom SNOM i DIGIUM ASTERISK proizvodnog programa, ova ideja je sprovedena u delo i zaokruženo kompletno rešenje potrebno za punu funkcionalnost VoIP na Fakultetu.

’…Posebna vrednost ove donacije leži u činjenici da se kroz edukaciju mladih ljudi postavljaju temelji napretku i korišćenju novih tehnologija. Kao nekome ko potiče sa ovih prostora apsolutno mi je jasno koliko je našem obrazovnom sistemu potrebno osavremenjavanje i reforma. Cilj donacije je približavanje novih tehnologija onima koji je najbrže usvajaju a to je podmladak naše zemlje uz obuku o mehanizmima pomoću kojih te tehnologije mogu najbolje da se iskoriste u svakodnevnom životu. Davanje kreativne inspiracije mladim umovima ali u isto vreme i osavremenjavanje edukativne sredine može imati samo pozitivne aspekte u svakodnevnom funkcionisanju fakulteta. Sa druge strane, ova tehnologija će doprineti i internom poslovanju u vidu poboljšanja komunikacija ali i smanjenja celokupnih troškova poslovanja. Širi aspekt ove donacije je, nadam se, korak ka reformisanju zastarelih sistema a samim tim otvaranje vrata Srbiji ka svetu i svetskim trendovima.’ Odgovor je g-dina Dušana Aleksića na pitanje kako je došao na ideju o donaciji.

Na radionici koja se održala pre konferencije za štampu, najbolji u svojoj profesiji iz kompanije Snom su preneli svoje višegodišnje iskustvo i znanje profesorima i studentima Fakulteta, koji su pored tehničke obuke za rukovanje opremom dobili i puno novih informacija i ideja kako da najbolje iskoriste sve mogućnosti VoIP tehnologije za unapređenje poslovne prakse ali i studijskog programa. Sama donacija, uz tehničku obuku i upoznavanje sa VoIP tehnologijom od njenih početaka do danas, ilustrovanu nizom praktičnih primera, predstavlja pozitivan korak u kreiranju budućnosti VoIP tehnologija u Srbiji.

Leave a Reply