Internet · Provajderi

Web aplikacija “KnWeb” omogućava pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti u Srbiji

Baza podataka predstavlja centralnu bazu podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji i formirana je preuzimanjem podatka koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.

Važno
Servis je javno dostupan na Internet adresi

http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Osnovni cilj jeste da se omogući građanima i pravnim subjektima da izvrše uvid u podatke o nepokretnostima.

Predviđeno je da se omogući i identifikovanje nepokretnosti alatima za prostorno pretraživanje i pregled podataka o nepokretnostima na digitalnom katastarskom planu i ortofotou.

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. Katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti, realni tereti i ograničenja u raspolaganju nepokretnostima.

Jedinstveni katastar nepokretnosti podrazumeva da se svi relevantni podaci o nepokretnostima, vlasništvu, objektima i delovima objekata nalaze u jedinstvenoj evidenciji.

Katastar nepokretnosti omogućava razvoj tržišta nepokretnosti, lakše i sigurnije prostorno planiranje, analizu investicionih programa i planova razvoja, kreiranje politike i strateških dokumenata u svim oblastima od opšteg i posebnog državnog i društvenog interesa, uređenje i upravljanje zemljištem u državi kao celini, zaštitu prava svojine zagarantovanu ustavom.

Upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost. Vlasnik upisane nepokretnosti može svoju nepokretnost dati u zalog i time ostvariti hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike. Nakon izvršenog upisa u Katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz baze podataka katastra nepokretnosti.

2 thoughts on “Web aplikacija “KnWeb” omogućava pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti u Srbiji

  1. Aca

    Баш лепо. И? Чему ће ово да служи? Може да се прегледа али ништа није службено. Једино могу да погледам да ли су ми исправно укњижили стан око чега сам се ломатао месецима тражећи непостојећег извођача радова и банкротираног посредника. Ја да им тражим папире од зграде високе 20 спратова?! Па то само у Србији има да се тако шта може изградити без папира, а после сваки станар за себе да тражи доказ о постојању солитера. Идиотски!

Leave a Reply