Društvene mreže · Internet

Web društveni mediji: juče, danas, sutra

Regionalna debata o upotrebi društvenih medija u eksternoj i internoj komunikaciji, kao i o njihovoj budućnosti, pod nazivom „Socijalni mediji: juče, danas, sutra“ održana je u organizaciji Evropske asocijacije direktora komunikacija – EACD i Društva Srbije za odnose s javnošću.
Andrea Brbaklić, regionalni koordinator EACD za Srbiju, ovom prilikom je predstavila dosadašnje aktivnosti Evropske asocijacije direktora komunikacija i planove za razvoj delovanja u regionu. „Društveni mediji širom sveta stiču sve veći broj pristalica i aktivnih korisnika, kojima zahvaljujući brzom tempu života, Facebook, Twitter, blogovi i slični vidovi onlajn umrežavanja postaju osnovni način komunikacije. Ovaj trend su prepoznale i velike kompanije, pridajući sve veći značaj ovog domena komunikacije u formiranju strategije komunikacije poslovnog sektora“, istakla je Brbaklićeva.

Gostujući predavač je bio jedan od vodećih eksperata u domenu onlajn komunikacije i upotrebe socijalnih medija i IT tehnologija u odnosima sa javnošću, dugogodišnji PR menadžer kompanije IBM, organizator brojnih radionica i predavanja na temu upotrebe socijalnih medija, Filip Borman (Philippe Borremans), iz Belgije. Kao jedan od osnivača Međunarodne asocijacije za onlajn komunikaciju i izvršni direktor za socijalne medije kompanije „Van Marcke Group“, Borman je predstavio različite segmente upotrebe društvenih medija u internoj i eksternoj komunikaciji. „Socijalni mediji nisu samo najsavremeniji instrument onlajn komunikacije, već predstavljaju skup osnovnih principa koji utiču na tradicionalni odnos između kompanija, socijalnog okruženja i javnosti. U poslovnom sektoru, socijalni mediji će ostati samo novi pomodni trend ukoliko ne budu na pravi način integrisani u poslovanje velikih kompanija“, izjavio je ovom prilikom Borman.

U domaćoj javnosti priznati stručnjak u oblasti internet marketinga, elektronskog poslovanja i onlajn odnosa sa javnošću, Dragan Varagić, predstavio je aktuelne trendove u upotrebi socijalnih medija i perspektive budućeg razvoja ove oblasti koja će značajno uticati na sektor komunikacija. On je na skupu ukazao da „društveni mediji preuzimaju sve veći značaj sa aspekta upravljanja reputacijom na internetu. Zato je direktorima komunikacija veoma bitno da prepoznaju ulogu koju internet ima danas i koju će imati u narednom periodu.“

Evropsku asocijaciju direktora komunikacija je osnovalo 80 direktora komunikacija iz različitih zemalja, u novembru 2006. godine. Danas EACD predstavlja vodeću evropsku mrežu profesionalaca u oblasti komunikacija, koja broji više od 1165 članova iz 38 zemalja. Osnovne ideje i ciljevi asocijacije su prevazilaženje kulturnih, političkih i jezičkih barijera, obuka, utvrđivanje komunikacijskih normi i lobiranje. Asocijacija je veoma aktivna u 26 zemalja, zahvaljujući mreži koju čini 36 regionalnih koordinatora, čime je osigurano direktno praćenje novih trendova u oblasti odnosa sa javnošću u svim evropskim zemljama.

Posle više od 45 regionalnih debata koje su do sada održane u glavnim gradovima zemalja širom Evrope, EACD će do kraja godine organizovati veći broj regionalnih događaja za više od 1100 stručnjaka iz sektora komunikacija, na kojima će učesnici imati priliku da razmene iskustva i ideje iz domena komunikacija na međunarodnom nivou.

Leave a Reply