Internet · Provajderi

Web kreditna aplikacija “Societe Generale” banke

Banka “Societe Generale Srbija” pokrenula je nedavno novu kompjuterizovanu uslugu pod imenom PartnerKrediti.

Nova komercijalna ponuda PartnerKrediti, omogućava zainteresovanima da osim kupovine kućnih aparata i elektronike široke potrošnje, opreme stambeni prostor, kupe opremu za sport i rekreaciju itd.

Banka “Societe Generale Srbija” je 2004. godine uvela na domaćem tržištu potrošačke kredite koji se odobravaju na licu mesta u prodajnom objektu, bez obaveze otvaranja računa u banci i bez žiranata. Kredite mogu dobiti zaposleni na neodređeno vreme, penzioneri, klijenti koji obavljaju samostalnu delatnost, kao i zaposleni na određeno vreme, a za dobijanje kredita potrebna je minimalna kreditna dokumentacija.

Potrebna je samo neophodna kreditna dokumentacija, a nova Web kreditna aplikacija Partner Kredita omogućava da uz minimalni broj podataka i brzom i jednostavnom kreditnom procedurom, zainteresovani dobiju kredit u dinarima ili sa deviznom klauzulom i sa rokom otplate od 6 do 60 meseci. Krediti se odobravaju u vrednosti od 6.000 do 800.000 dinara, uz fleksibilne uslove učešća koji se kreću od 0 % do 80 %.

Leave a Reply