Internet

Web platforma i mobilna aplikacija “Moj odbornik”

Web platforma i mobilna aplikacija „Moj odbornik“ putem koje će građani moći da komuniciraju sa predstavnicima lokalnih parlamenata, predstavljena je u Media centru Niš.

Projekat „Moj odbornik“, koji je pokrenula organizacija ProActiv iz Niša, omogućava dvosmernu komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima. Planirano je da u ovoj aplikaciji bude obrađeno 20 lokalnih parlamenata gradova i opština (Kikinda, Novi Sad, Pančevo, Valjevo, Užice, Kragujevac, Kruševac, Novi Pazar, Majdanpek, Negotin, Zaječar, Niš, Pirot, Leskovac, Beograd, Vranje, Zrenjanin, Požega, Smederevo i Prokuplje).

U septembru i oktobru 2012. godine, karavan „Moj odbornik“ će obići ove gradove i opštine i direktno upoznati građane sa prednostima predloženog mehanizma.

Web platforma i mobilna aplikacija će sadržavati osnovne informacije o odbornicima (ime i prezime, pripadnost stranci, godina rođenja, kontakt informacije, odnos stranaka u parlamentu), a omogućiće i dijalog kroz različite vrste blogova (odbornički blog, VIP blog i građanski blog).

Ovaj projekat je na konkursu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti podsredstvom interneta“ koji je sprovela Digitalna Agenda, nagrađen drugom nagradom za idejno rešenje kao i novčanom nagradom u iznosu od 300.000 dinara.

Projakat „Moj odbornik“ se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, u oviru programa „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ koji u Srbiji realizuje Institut za održive zajednice (ISC)

Leave a Reply