Internet

Web sajt za izbor odgovarajuće grafičke kartice

AMD je predstravio zanimljivi sajt koji pomaže korisnicima odabrati pravu grafičku karticu prema svojim potrebama

Servis pod nazivom ATI Graphics Scout predstavljen belim animiranim robotom prvo morate „napuniti“ svojim odgovorima na pitanja za što planirate koristiti računar: od video-aplikacija, pa do kancelarijskih programa.

„Robot“ pronalazi ATI-jeve grafičke kartice koje u manjoj ili većoj meri zadovoljavaju skup zadataka koje planirate da staviti pred nju, a bilo koje dve grafičke možete međusobno uporediti. U zavisnosti od tržišta (Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija i Italija), karticu je moguće i kupiti kod nekih od lokalnih prodavaca.

Leave a Reply