Internet · Provajderi

Web sajt Kursevi.com ukazuje na potrebu za prekvalifikacijom i učenjem zanata

Svedoci smo toga da mnoga znanja, koja smo godinama sticali, neverovatnom brzinom zastarevaju, dok se količina novih stalno povećava. Zahtevi tržišta rada i pojava novih zanimanja nameću potrebu za dodatnim obrazovanjem i nakon završetka formalnog školovanja.

Dodatne veštine i zanati ne samo da povećavaju šanse za dobijanje boljeg posla, već često mogu da budu i presudan faktor koji će odlučiti u korist kandidata prilikom konkursa za posao. Upravo se i koncept doživotnog učenja (lifelong learning) zasniva na ideji o postojanju takvog obrazovnog sistema koji će u svakom trenutku, svakom pojedincu, bez obzira na životnu dob ili profesionalni status, pružiti mogućnost da ovlada novim, raznovrsnim i korisnim znanjima.

Prekvalifikacije i zanati

Praksa često pokazuje da put do pronalaženja novog posla ili promene postojećeg vodi preko prekvalifikacije i učenja novih zanata. Iz tog razloga na sajtu Kursevi.com u okviru kategorije Prekvalifikacije i zanati postoji ponuda kurseva i obuka iz 12 oblasti, među kojima su najpopularniji kozmetika, knjigovodstvo, ugostiteljstvo, preduzetništvo itd.
Najviše interesovanja za ovaj tip obuka pokazuju upravo ljudi koji ne uspevaju da pronađu posao u svojoj struci ili su ostali bez posla tokom tranzicije. Ustanove koje organizuju ovakakav tip obuke su obično otvoreni univerziteti, specijalizovane škole ili centri koji se tom vrstom delatnosti već duže vremena bave. Nastava može da traje i po nekoliko meseci, a cene se zavisno od dužine trajanja, kreću od nekoliko hiljada pa sve do 30.000 dinara.

Napredak u karijeri

Napredovanja u karijeri nema bez konstantnog učenja dodatnih veština i praćenja trendova u profesionalnoj oblasti u kojoj radite. Zaposleni ljudi se često odlučuju za kurseve poslovnih obuka koje im omogućavaju da se iskažu na novim radnim zadacima ili da kvalitetnije obavljaju postojeća zaduženja. Među najpopularnijim kursevima poslovnih veština su one iz oblasti menadžmenta, finansija, komunikologije, upravljanja projektima, itd. Raspon cena za ove kurseve je od 50 € pa sve do 2000 € koliko koštaju obuke za srednji i viši menadžment. Neretko se obuke za zaposlene organizuju i putem in house obuka.

Kroz sajt Kursevi.com posetioci mogu da dobiju dodatne informacije o cenama i terminima obuka kao i da uporede slične obuke i tako pronađu obuku koja najviše odgovara njhovim potrebama.

Važnost dodatnog učenja najbolje je istakla jedna od posetiteljki sajta Kursevi.com svojim komentarom u rubrici „Zašto učiti“: „Želim da učim da bih omogućila sebi bolju budućnost, želim da napredujem u svim oblastima. Htela bih da obezbedim sebi bolji život, bolje sutra, mogućnost za brže zaposlenje, kao i to da se kulturno i duhovno uzdižem i stičem samopouzdanje“.

Leave a Reply