Internet

Web sajt za inđijske studente sofverskog inženjerstva

Na internet prezentaciji Katedre za informatiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu objavljenja je i stranica Odeljenja u Inđiji na kojoj će se nalaziti obaveštenja za studente u Inđiji, kao i radni kalendar, raspored časova i slično.

Pored toga studenti će na ovom sajtu moći da pronađu i skripte i ostali nastavni materijal koji im je neophodan za praćenje nastave.

Aderesa stranice je : http://www.informatika.ftn.uns.ac.rs/SIT

Leave a Reply