Internet · Provajderi

Web sajtovi Inđije, Novog Beograda i Šapca najažurniji

Državni organi u Srbiji nedovoljno koriste internet“, pokazalo je istraživanje Ministarstva za telekomunikacije. Zbog toga nadležni planiraju da internet stranice institucija vlasti u buduće budu pouzdanije i dostupnije.

Metodom slučajnog izbora, web stranice 21 institucije vlasti u Srbiji, došlo se do zaključka da su najažurnije bile opštine Inđija, Novi Beograd i Šabac. Namera istraživača je da se uvedu standardizovana pravila za internet prezentaciju nadležnosti državne administracije, kaže ministarka za telekomunikacije, Jasna Matić.

„Plan Ministarstva je da upravo na ovoj platformi predloži jedan podzakonski akt koji će obavezati državne organe da pre svega imaju web stranice, da objavljuju informacije na web stranicama i da te informacije budu ažurne, tačne, potpune i korisne“ kaže Jasna Matić.

Ova vrsta uvida u rad državnih institucija može da smanji korupciju.

„Kompjuteri ne primaju mito, i to je zaista istina. Estonija je jedan deo svojih problema u oblasti korupcije, prevazišla upravo zahvaljujući široj primeni interneta“ kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbije.

Poverenik za informacije, Rodoljub Šabić kaže da je ovo jedan od dobrih načina da se poveća poverenje građana i privrede u rad državnih institucija.

„To nije samo stvar dobre volje. To nije samo stvar političke ili široke kulture, to je stvar obaveze. Mi i danas imamo propise koji vlast obavezuju da na taj način komunicira“ kaže Poverenik za informacije, Rodoljub Šabić:

Takođe je istaknuto da neki organi vlasti nisu ni imali svoju internet stranicu, a oni i koji jesu, ostali su na starom „yu“ domenu, ili su objavljivali zastarele informacije.

Izvor : Beograd 202

Leave a Reply