Internet

Web servis za distribuciju saopštenja za javnost od 1. juna i u BiH

PRobjave.ba je komercijalni Internet servis koji će od juna ove godine biti dostupan i za bosanskohercegovačko tržište i omogućiti korisnicima da jednostavno distribuišu svoja saopštenja za javnost, povećaju broj objavljenih saopštenja, povećaju vidljivost saopštenja na internetu i posjetu na vlastitoj web stranici.

“Servis za online distribuciju saopštenja za javnost postoji u Srbiji već godinu dana i pokazao se već kao veoma koristan i uspješan i zbog toga sam se odlučio napraviti servis i za bosanskohercegovačko tržište. Servis omogućava korisniku da otvaranjem besplatnog naloga čita i prima objavljena kompletna saopštenja (upotrebom RSS tehnologije, ili odabirom e-mail praćenja saopštenja), kao i da samostalno postavlja svoja saopštenja za javnost. Pomoću online servisa PRObjave.ba moguće je poslati saopštenje za javnost većem broju klasičnih i Internet medija, kao i direktno slanje saopštenja krajnjim korisnicima – ciljanoj populaciji na Web site-uwww.probjave.ba“, istakao je Dragan Varagić, kreator servisa PRobjave.com i PRobjave.ba.

Distribucijom saopštenja za javnost preko servisa PRobjave.ba na nekoliko desetina Web lokacija ciljne javnosti pri pretraživanju Interneta lakše dolaze do plasiranih informacija, jer su bolje pozicionirane.
Obzirom da na Internetu postoji veliki broj online medija koji imaju mogućnost i potrebu da objavljuju sadržaje iz oblasti svog interesovanja, servis PRObjave.ba omogućuje takvim online lokacijama da preuzimaju sadržaje u odnosu na tematiku samog online medijuma.

Linkovano saopštenje za javnost omogućuje i direktno povećanje posećenosti vašeg Web sajta.

Servis PRobjave.ba će biti u BiH pokrenut i testiran u junu u saradnji sa agencijom PARAMETAR a svi zainteresovani korisnici će imati testni period od tri mjeseca.

Leave a Reply