E-servisi · Internet

Web servisi RGZ kao podrška lokalnom GIS-u

Saradnja Republičkog geodetskog zavoda sa lokalnom samoupravom

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština održan četvrti sastanak GIS mreže 22. oktobra 2013. godine u Zrenjaninu.

Učesnike sastanka je na početku pozdravio Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika Grada Zrenjanina.

Republički geodetski zavod je održao dve prezentacije:

  • Web servisi RGZ kao podrška lokalnom GIS-u
  • Status uspostavljanja NIGP-a i geoportala

Prezentacije su održali i Geografski institut SANU “Jovan Cvijić”, kao i predstavnici Gradova Šapca i Zrenjanina i Stalne konferencije gradova i opština.

U okviru diskusije konstatovana je bolja saradnja Republičkog geodetskog zavoda i lokalne samouprave, da su napravljeni pomaci i predložene nove ideje za dalja unapređenja saradnje.

Download

Geografski informacioni sistem – Grad Šabac…
4. Sastanak Mreže za GIS SKGO…
Status uspostavljanja NIGP-a i geoportala…
Web servisi RGZ-a kao podrška lokalnom GIS-u…

Leave a Reply