Internet

Web socio-demografija u ABC Srbija

Sistem za merenje poseta web sajtovima u ABC Srbija sada je u potpunosti zaokružen novom uslugom socio-demografije.

U sistemu je sada moguće dobiti podatke koliko je bilo jedinstvenih poseta i svih poseta ukupno, a po obradi socio-demografskih podataka biće dostupne i vrednosti prema polu, godinama, materijalnom statusu, bračnom statusu, obrazovanju, broju članova porodice, regionu u kojem živi.

abc

ABC “Multiplatform Certificate” sistem bogatiji se sada za još jednu uslugu koja je neizostavni alat u procesima media planiranja i zakupa oglasnog prostora u medijima.

Sistem sada u potpinosti zadovoljava sve tri strane, vlasnike medija, agencije i oglašivače i sve njihove potrebe.

Leave a Reply