Internet

Web::Strategija 15 – Gdje mi je ROI?

Meriti ROI na digitalnim kanalima, a posebno na društvenim mrežama, često je izazov i za najiskusnije marketinške stručnjake. Egzaktna formula koja se može primeniti na sve brendove ne postoji. Kako onda možemo meriti like, retweet, share, fan engagement? Kako možemo znati da su aktivnosti branda na digitalnim kanalima zaista uticale na veću konverziju fanova u potrošače, veću lojalnost brandu te zadovoljstvo potrošača? Načini postoje i daju merljive rezultate! Odgovor na pitanje kako meriti ROI (povrat investicije) na internetu, i kako ga povećati, dobićete na velikoj konferenciji „Web::Strategija 15 – Gdje mi je ROI?“ od 15. – 16. 11. 2012. u zagrebačkom Hypo Centru.

„Na Web::Strategiji 15 pokazćemo kako regionalni brendovi mere ROI – kako ga definišu u svojim strateškim planovima, kako taktički sprovode aktivnosti na digitalnim kanalima te kako mere uspešnost.“ – istakla je predsednica programskog odbora konferencije Aleksandra Đermanović (agencija Mediacor), te time najavila Web::Strategiju 15.

2. i 3. dan konferencije (16.11. i 17.11.) organizatori su pripremili 3 edukacije u VMD poslovnom centru. Stručnjaci novih tehnologija održaće sledeće seminare i radionice: seminar „E-mail marketing u turizmu“ predavača Simona Megliča – kako iskoristiti potencijal e-mail marketinga za bolje rezultate u turizmu, zatim seminar „Online Marketing ROI u turizmu“ predavača Nikole Jellačića – kako povećati ROI u turizmu te radionicu „Izmjerite ROI pomoću Google Analyticsa“ predavača Damira Podhorskog – kako iskoristiti podatke iz Google Analyticsa za povećanje konverzija i ROIa.

Leave a Reply