Internet · Provajderi

Wikipedia proslavila 10 godina postojanja

Jimmy Wales osnivač Wikipedije naglašava potrebz podrške starim korisnicima jer su oni izgradili sajt kakav dana jeste, ali isto tako treba da privuku i nove korisnike. Otvorena enciklopedija na internetu “Wikipedia” suviše je komplikovana za mnoge ljude da bi se uključili u njeno uređivanje, zbog čega se radi na promenama koje će olakšati taj postupak, izjavio je njen osnivač Jimmy Wales.

Wales je rekao BBC-u da njegov web seris želi da pridobije novu generaciju korisnika koji dodaju svoje tekstove i uređuju postojeće, te da se u taj proces uključi više žena.

“Wikipedia” proslavila 10. rođendan kao peti najposećeniji sajtna internetu.

Wales je rekao da mu je cilj da enciklopedija do 2015. godine poveća broj korisnika sa 400 miliona na milijardu, ali da je za to potreban novi interfejs. “Moramo da pružimo podršku starim korisnicima jer su oni izgradili sajt, ali isto tako treba da privučemo i nove korisnike”, dodao je osnivač “Vikipedije”.

On je precizirao da se mnogi korisnici plaše da napišu tekst za ovu enciklopediju zbog ponekad komplikovanog koda, poznatog kao “viki mark ap“, koji je neophodan za formatiranje njihovih unosa.

Wales je rekao da postoji inicijativa za kreiranje opcije “usvoji korisnika”, koja će omogućiti iskusnim autorima na “Vikipediji” da uzmu pod svoj nadzor novog korisnika, te da se radi i na dizajniranju jednostavnih alata za uređivanje tekstova. Osnivač otvorene enciklopedije naglasio je da se model finansiranja “Wikipedije” neće menjati. Ona trenutno funkcioniše kao neprofitna organizacija koja se izdržava od donacija korisnika.

“Wikipedia” je osnovana 15. januara 2001. godine. U prvih mesec dana popunjena je sa 1.000 članaka, a danas ima 17 miliona članaka na 270 jezika, koje su napisali volonteri. Procenjuje se da se uređivanjem postojećih tekstova bavi oko 80.000 ljudi.

Kritičari i dalje tvrde da je sadržaj mnogih tekstova na “Wikipediji” neopuzdan, ali su analize pokazale da, kada je reč o temama poput nauke, “Wikipedia” može da se poredi sa tradicionanim enciklopedijama.

Leave a Reply