Internet

Wikipediji nedostaju saradnici

Broj saradnika Wikipedie se sve više smanjuje. Ta zabrinjavajuća konstatacija izneta je na na Wikimaniji, godišnjoj konferenciji Wikimedia zajednice koja je od 4. do 7. avgusta održana u Haifi, u Izraelu, a potekla je iz usta osnivača Wikipedije Džimija Velsa.

Leave a Reply