Internet

Wowd – web pretraživač nove generacije

Na Web 2.0 Samitu u San Francisku, 20 oktobra ove godine, Mark Drummond CEO (generalni direktor) kompanije Wowd najavio je lansiranje pretraživača nove generacije.

Wowd je pretraživač za otkrivanje onoga što je trenutno popularno na webu. Wowd pruža sveže, trenutne rezultate iz raznovrsnih izvora širom weba. Lista vrućih (Hot List), popularnih strana na Wowd-u, ažurira se pred vašim očima, omogućavajući vam da otkrijete zadnje trendove, značajne teme i najtraženije web strane. Jedinstveni pristup Wowd-a je da se ne oslanja na web crawlere da odredi šta je popularno, već u odnosu na to koje sajtove ljudi stvarno posećuju.


Mark Drummond predstavlja WOWD

Za razliku od klasičnih centralizovanih pretraživača koji se zasnivaju na takozvanom “centralizovanom indeksu“, i softverskim “robotima“ kojima se taj indeks puni i osvežava, funkcionisanje Wowd-a zasniva se na povezivanju velikog broja računara korisnika koji formiraju P2P mrežu i tako grade “distribuirani“ pretraživač. Rezultat je mnogo bolje pretraživanje koje omogućava mnogo dublje, svežije i relevantnije rezultate pretrage. Da bi se koristio potrebno je, kao kod takozvanih P2P (Peer to Peer) servisa kakav je Skype, prilikom prvog susreta sa njim preuzeti softver i instalirati ga na svoj računar.

Korisnici weba koji instaliraju Wowd brauzer aplikaciju, predlažu javne web stranice za unošenje u Wowd distribuirani indeks samim tim što ih posećuju i na taj način istražuju nove sadržaje Twitter-a, socijalnih medija, blogova itd, tako da i drugi korisnici mogu otkrivati interesantne teme koje su sveže i popularne.

Wowd Real-time Search from Wowd on Vimeo.

Leave a Reply