Internet

WWW servis slavi 15. rođendan

World Wide Web (WWW) u sredu slavi rođendan: pre petnaest godina, 30. aprila 1993, počela je slobodna upotreba internet tehnologije. Razvoj i testiranje trajali su nekoliko godina. Nijedna nova tehnologije nije uspela da tako brzo postane masovni fenomen.

Preko 1,3 milijarde ljudi u svetu koristi internet, a najveći broj upravo World Wide Web, saopštio je Nemački savez za informatiku, telekomunikaciju i nove medije BITKOM.

Tim Berner Li, pronalazač WWW-a , započeo je projekat novog informacionog sistema 1989. godine u Evropskom atomskom istraživačkom centru CERN. Ideja je nastala iz potrebe za efikasnijom kontrolom protoka informacija kod kompleksnih naučnih projekata. Do razvoja danas svetski priznatog standarda trebalo je preći dug put: 1990. nastaju prvi pretraživači – programi za surfovanje na mreži – kao i prvi internet sajt – (info.cern.ch). Tri godine kasnije student informatike Mark Andersen objavljuje pretraživač Mosaic, preteču programa Netscape, koji je popularizovao WWW.

Godinu dana posle puštanja Web tehnologije u promet, 1994. osnovan je konzorcijum „World Wide Web Consortium“ (W3C) – internacionalni odbor, koji otada radi na daljem razvoju web standarda i tehničkih protokola. Sa velikim brojem umreženih računara internet predstavlja tehničku osnovu za WWW. Web bi mogao da se definiše kao apstraktan prostor za informacije svake vrste – dokumenta, slike, zvučne i video zapise – međusobno umrežene posebnim vezama (linkovima). (www.pressestand.com)

Leave a Reply