yahoo
Internet

Yahoo ugasio svoj e-mail servis u Kini

Korisnici interneta u Kini više nemaju mogućnost da primaju i šalju elektronsku poštu preko “Yahoo”-a. Kao alternativa, na raspolaganju im je kineski servis “Alijun” (“Aliyun”).

“Jahu” je sklopio dogovor sa kineskim partnerom pod nazivom “Alibaba”, koji nalaže da od danas pa do kraja godine sva pošta sa “Jahua” bude preusmerena na lokalni servis “Alijun”.

yahoo

Kompanija “Jahu” na ovaj način pokušava da smanji troškove, izveštavaju evropski mediji.

Leave a Reply