Internet

Zaštićena prirodna dobra na geoportalu Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije, na osnovu uspostavljene saradnje sa Republičkim geodetskim zavodom, dostavio je digitalne prostorne podatke zaštićenih prirodnih dobara Srbije.

Zavod za zaštitu prirode Srbije, na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010), predlaže zaštitu prirodnih dobara. U okviru studija Zavoda, koje predstavljaju stručno-dokumentacionu osnovu pokretanja postupka zaštite, uvršteni su podaci o katastarskim opštinama, podaci koji se odnose na granice, zone režima zaštite, kao i drugi prostorni podaci o prirodnim dobrima. U zavisnosti od kategorije zaštićenog područja, zaštićeno prirodno dobro proglašava Vlada RS, nadležno Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Zaštićena prirodna dobra upisuju se u registar zaštićenih prirodnih dobara. Registar zaštićenih prirodnih dobara predstavlja elektronsku bazu podataka o zaštićenim područjima, područjima pod prethodnom zaštitom, zaštićenim vrstama i pokretnim zaštićenim prirodnim dokumentima i vodi se kao centralni i pokrajinski. Geografski podaci o zaštićenim prirodnim dobrima Srbije prikazani su u geografskom informacionom sistemu i sastavni su deo jedinstvenog digitalnog informacionog sistema Zavoda.

Obezbeđivanjem prostornih podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Srbije, dat je doprinos uspostavljanju NIGP-a, ali takođe i unapređenju sistema zaštite prirode u Srbiji.

Na geoportalu su dostupne za uvid granice zaštićenih prirodnih dobara za koje postoje prostorni podaci u okviru kategorije Zaštićena područja. Više informacija o navedenom skupu podataka dato je u metapodacima, koji su dostupni na strani za metapodatke.

Linkovi
Zaštićena prirodna dobra…
Zavod za zaštitu prirode Srbije…

Leave a Reply