Internet

Zaštita dece na Internetu u Rusiji

Na ruskom delu interneta ima do 10 milina korisnika mlađih od 14 godina, izračunali su stručnjaci. Ruska deca na Internetu provode do 23 sata nedeljno, pri tome svaki treći učenik suočava se sa pornografskom produkcijom u mreži. Zaštita dečije publike od nepoželjnog kontenta postala je najaktualnije pitanje foruma Internet i deca, održanog u Moskvi.

Nedavno anketiranje je pokazalo da skoro polovina mladih korisnika mreže ima on-lajn drugove koje nikada nisu videli u životu. Oni iznose njima lične informacije koje mogu da budu iskorištene u kriminalne svrhe. Samo 40% tinejdžera koristi mere bezbednosti u društvenim mrežama radi ograničavanja dostupa. Ostali lako razotkrivaju svoje lične podatke i započinju komunikaciju sa nepoznatima. Takva lakovernost i bezbrižnost može da dovede do tragičnih posledica.

Decu treba da uče ne samo roditelji da budu obazrivija. Sada će se time pozabaviti i Liga bezbednog Interneta, nedavno formirana u Rusiji. U to društveno udruženje ušli su internet-provajderi, predstavnici operatera veze i stručnjaci za informacionu bezbednost, koji će vršiti monitoring opasnog kontenta mreže. Sa Ligom će sarađivati i MUP, i FSB. Na njihov signal članovi Lige spremi su da zatvore sajtove koji mogu da budu štetni pod decu.

U tome je glavna ideja organizacije: profestionalna zajednica treba sama sebe da reguliše, govori ministar za vezu i masovne komunikacije Igor Ščegolev: “Postoji vrlo strog prilaz koji pretpostavlja direktnu cenzuru, ograničenja, a postoji model koji pretpostavlja rešavanje tih pitanja na osnovu samoorganizacije društva. Inicijativa za formiranje Lige bezbednog Interneta pretpostavlja upravo drugi put. To je put konsolidacije društva, roditelja i svih koji nisu ravnodušni prema toj temi, kako bi tražili na koji način da se, ne putem ograničavajućih mera, već pre prosvetiteljskih, dorovoljnih mera, dovede do toga da se na Internetu pojave zone bezbedne po decu.

Tokom godine Liga bezbednog Interneta će formirati takozvane kiberdružine, koje će pratiti i uništavati nepoželjni kontent. To je prvi jedinstveni sistem razmene informacija između organa reda, nevladinih i vladinih organizacija u Rusiji.(GR)

Leave a Reply