Internet

Zaštita privatnosti na internetu

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i Društvo za Informatiku Srbije organizovali su 17. septembra okrugli sto o privatnosti u uslovima masovnog ostavljanja ličnih podataka na internetu, društvenim mrežama i mobilnim komunikacijama.

Privatnost je osnovno građansko pravo, ali se taj pojam menja u savremenom društvu i privtnost može biti napadnuta od tekovina savremene civilizacije, rekao je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije na otvaranju okruglog stola.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istakao je da su normativni okvir, realni mehanizmi za njihovo sprovodjenje i edukacija su načini na koje se odgovorna država nosi sa rizicima ugrožavanja privatnosti u uslovima masovnog ostavljanja ličnih podataka na internetu.

Privtnost je valuta kojom plaćamo besplatnu dostupnost, rekao je Vojislav Rodić iz regulatornog nacionalnog tela za internet domene. Internet pamti svaki klik i zato bi mladi ljudi morali unapred da znaju da informacije koje su o sebi postavili na mrežu mogu i u budućnosti biti iskorišćene.

Sagovornici:
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vojislav Rodić, direktor, INet

Leave a Reply