Flame virus
Internet

Zaštitnici autorskih prava hoće da kažnjavaju pirate virusima

Američka Komisija za narušavanje intelektualne svojine je uputila u Kongres SAD izveštaj u kome moli da se zaštitnicima autorskih prava dozvoli korišćenje štetnih programa u borbi protiv piraterije.

Komisija predlaže da se prinudno na sve kompjutere postavi program koji će, kada registruje piratski sadržaj, blokirati kompjuter sve dok korisnik ne prizna da je počinio zločin. Kompjuter mogu odblokirati samo policajci i oni ga mogu koristiti kao dokaz.

Flame virus

Flame virus

Nekoliko medija je zahteve komisije nazvalo apsolutno nezakonitim, i iznelo pretpostavke da Kongres SAD neće odobriti ovakve mere.

Leave a Reply